Controale ISU la firme si institutii din judetul Bihor, avand ca tema “Apararea impotriva incendiilor”
Stiri Oradea

Controale ISU la firme si institutii din judetul Bihor, avand ca tema “Apararea impotriva incendiilor”

De la începutul anului până în prezent, la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Crișana” Bihor, au fost înregistrate 456 de cereri pentru emiterea avizelor, autorizaţiilor, acordurilor și pentru acordarea asistenţei tehnice de specialitate.

          În perioada precizată, au fost efectuate 707 controale pe linia apărării împotriva incendiilor, din care: 429 activități de control la operatori economici, 261 la instituții, 12 la localități și 5 la obiective SEVESO.

Pe timpul desfășurării controalelor de prevenire au fost constatate peste 4750 de nereguli pe linia apărării împotriva incendiilor și a protecției civile. Din acestea, 1274 au fost soluționate operativ pe timpul controalelor. Pentru deficiențele constatate au fost aplicate 3064 de sancțiuni contravenționale, din care 2623 de avertismente și 441 de amenzi în cuantum de 1.102.000 lei.

          În perioada menționată, au fost desfășurate 729 de activități de informare preventivă, în cadrul cărora au fost instruiți peste 9.140 de participanți, fiind totodată executate 533 de exerciții de intervenție, în care au fost implicate 9.925 de persoane. 

Prevenirea situațiilor de urgență în sezonul estival

-Controale, instruiri și exerciții în zone de agrement amenajate de ocoale silvice –

 

În scopul preîntâmpinării situațiilor de urgență pe timpul perioadei estivale, când mulți dintre cetățeni vor alege să-și petreacă timpul liber, vacanțele sau concediile cu precădere în zonele turistice, personalul Inspecţiei de Prevenire a efectuat controale la  zonele de agrement amenajate de ocoalele silvice de stat și private din întreg județul.

Astfel, pe parcursul lunilor aprilie și mai, cadrele Inspecției de Prevenire au organizat și desfășurat controale la 15 ocoale silvice de stat și private care dispun de astfel de spații de agrement destinate populației, din Bratca, Vârciorog, Lăzăreni, Stâna de Vale, Oradea, Aleșd, Marghita, Beiuș, Dobrești, Remeți, Săcueni, Tinca și Sudrigiu, la Administrația Parcului Național Apuseni, precum și la asociații urbariale comunale din zonele menționate.

Pe timpul desfăşurării acestor activităţi au fost depistate 171  de încălcări ale normelor de apărare împotriva incendiilor, 48 dintre acestea fiind soluționate pe timpul verificărilor. Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 116 avertismente. Principalele nereguli au constat în neamenajarea corespunzătoare a locurilor admise pentru popas, neactualizarea planurilor de apărare împotriva incendiilor, lipsa dotărilor corespunzătoare cu mijloace de primă intervenție și neamenajarea cursurilor de apă în pădure pentru utilizarea acestora în cazul incendiilor de pădure.

Cu ocazia controalelor, s-au organizat şi desfăşurat 9 exerciţii în caz de incendiu, la care au participat 59 de  persoane, respectiv 23 instruiri cu personalul cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă, la care au luat parte 84 de angajați.

Controale la școli, asociații de proprietari și depozite de cereale

În perioada mai–iunie a.c., Inspecția de Prevenire a desfășurat o serie de controale care au vizat unitățile de învățământ la nivelul cărora s-au organizat și derulat examene, precum și la asociații de proprietari și la depozite de cereale din județ.

Pe timpul executării celor 186 de controale de specialitate la obiectivele precizate, pompierii militari au constatat 1334 de deficiențe, 331 dintre acestea fiind remediate pe loc. Printre neregulile constatate, sancționate de personalul Inspecției de Prevenire cu 787 de avertismente și 133 de amenzi în valoare de 289 500 de lei, s-au numărat: deficienţe de ordin organizatoric (nenominalizarea personalului cu atribuții în caz de incendiu, neinstruirea angajaților cu privire la măsurile și acțiunile pe care trebuie să le întreprindă în cazul producerii unui incendiu etc.), lipsa planurilor de evacuare și intervenție, nefuncționarea la parametrii proiectați a instalației de detectare, semnalizare și avertizare în caz de incendiu, neverificarea mijloacelor de primă intervenție (stingătoarelor), neverificarea prizei de împământare a instalației de paratrăsnet, lipsa autorizației de securitate la incendiu, căi de evacuare blocate de corpuri de mobilier etc..