Studiul de Fezabilitate a obiectivul de investiție „ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE FUNCȚIONARE ÎN SIGURANȚĂ A ACUMULĂRII LEȘU, JUD. BIHOR” a primit vot favorabil în cadrul ședinței Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe. Astfel, Administrația Bazinală de…