Modificări la ghișeele Primăriei Oradea privind declararea clădirilor și terenurilor, începând din 2022
Stiri Oradea

Modificări la ghișeele Primăriei Oradea privind declararea clădirilor și terenurilor, începând din 2022

Direcția Economică din cadrul Primăriei Oradea anunță că, de astăzi, 13 ianuarie, se modifică modul de declarare la organul fiscal local a clădirilor și terenurilor achiziționate sau înstrăinate de persoanele fizice și juridice, aceste operațiuni putând a fi efectuate prin:

  • – depunerea la ghișeele Primăriei a documentelor justificative și completarea unui formular de mandatare a organului fiscal pentru întocmirea declarației fiscale de impunere în numele contribuabilului;
  • – depunerea la ghișeele Primăriei a declarației fiscale însoțită de documentele justificative;
  • – depunerea online a declarațiilor fiscale și documentelor prin Ghișeul Online – Primăria Oradea.

În toate cazurile menționate mai sus, organul fiscal va transmite, ulterior, contribuabilului dovada luării în evidența fiscală pe e-mail și/sau prin corespondență scrisă (poștă).

Drept urmare, operațiunile de declarare fiscală a clădirilor și terenurilor nu se vor mai realiza prin prelucrarea și înregistrarea pe loc (la ghişeu).

Singura excepţie, în sensul operării pe loc (la ghișeu) se va face în cazul declarațiilor fiscale ale imobilelor în urma unor moșteniri, operațiunile de impunere urmând a se realiza pe loc în limita a 5 moștenitori și cu plata unei taxe de operare pe loc de 50 lei/declarație fiscală.

interlink.ro

Precizăm că vor fi operate în continuare pe loc (la ghișeu) declarațiile fiscale pentru impunerea/scăderea din evidențele fiscale a mijloacelor de transport, cu plata unei taxe de operare pe loc de 20 lei/declarație fiscală. De asemenea, declarațiile și documentele aferente tranzacțiilor mijloacelor de transport pot fi depuse online sau fizic la ghișee, cu transmiterea ulterioară pe e-mail sau corespondență a dovezii de luare în evidența fiscală.

La ghișeele Direcției Economice, documentele justificative (contract, CF, autorizaţii, avize, acte de identitate etc) pot fi prezentate în original, iar angajații Primăriei le vor scana, returnând actele originale proprietarilor. 

Precizăm că, indiferent de modalitatea aleasă pentru depunerea declarațiilor fiscale a bunurilor, contribuabili vor face o singură vizită la ghișeele primăriei, organul fiscal asigurând transmiterea către contribuabil a dovezii luării în evidența fiscală pe e-mail sau prin corespondență scrisă (poștă).

Principalul motiv al modificării procedurii de lucru la ghișeele de impunere persoane fizice și juridice este  timpul mare de așteptare înregistrat la operarea pe loc la ghișee, pe fondul creșterii numărului de tranzacții și timpilor de prelucrare a documentelor.

 

 

Tip operaţiune

 

Număr dosare aferent tranzacţiilor

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2022

Clădiri persoane juridice

1.010

1.866

1.747

2.178

3.414

2.211

3.179

Clădiri persoane fizice

6.636

10.016

8.764

9.270

10.345

7.968

11.813

Auto persoane juridice

5.149

5.885

7.084

7.108

7.542

6.832

8.492

Auto persoane fizice

11.627

12.605

19.244

17.952

18.170

16.283

19.928

Teren persoane juridice

867

2.301

2.364

2.597

3.500

2.631

3.636

Teren persoane fizice

7.867

13.194

11.022

11.197

11.230

9.578

14.840

 

33.156

45.867

50.225

50.302

54.201

45.503

61.886

               

număr dosare/zi

132

183

200

200

216

222

247

% faţă de 2015

 

 

 

 

 

168%

187%

  Ştirile InfoOradea sunt şi pe Facebook sau pe Google News