Florica Chereches, catre Valentin Popa: Ce criterii aveti in vedere privind evaluarea Colegiilor, Liceelor si Grupurilor Scolare?
Florica Chereches

Florica Chereches, catre Valentin Popa: Ce criterii aveti in vedere privind evaluarea Colegiilor, Liceelor si Grupurilor Scolare?

Deputatul Florica Chereches, a trimis o intrebare domnului Valentin Popa, Ministrul Educaţiei Naţionale cu privire la acordarea/reconfirmarea titlului de Colegiu Naţional/Colegiu, pe care v-o redam mai jos

Domnule Ministru, odată cu desfiinţarea învăţământului profesional, tot ceea ce a însemnat învăţământ tehnic a înregistrat un amplu declin. Acest fapt este incontestabil, fiind evidenţiat atât în statisticile dumneavoastră, cât mai ales prin solicitările numeroase ale operatorilor economici privind forţa de muncă. Deşi în ultima perioadă se încearcă revigorarea acestui tip de învăţământ, inclusiv prin implementarea învăţământului profesional dual, constat că încă este afectat de unele prevederi metodologice.

Prin Ordinul 3732 din 20 mai 2013, se aproba Metodologia de acordare a titlului de Colegiu naţional/Colegiu unităţilor de învăţământ preuniversitar. Printre criteriile minimale ce trebuie îndeplinite de unitatea de învăţământ solicitantă este şi aceea de a avea „rata de promovabilitate la examenul de bacalaureat peste media naţională, pe ultimii 3 ani”. Această prevedere se regăseşte statuată la art. 4 pct. 5 lit b). În mod evident, aceasta se aplică tuturor unităţilor de învăţământ, fără nicio diferenţiere între cele care oferă o pregătire pe filieră teoretică şi cele pe filieră tehnică.

Domnule Ministru, considerați că e normal ca unui Colegiu Tehnic să îi fie retrasă titulatura, ori unui Liceu Industrial/ Liceu Tehnologic/Grup Şcolar să nu îi fie acordată, pentru că nu are o promovabilitate la examenul de bacalaureat mai mare decât media pe ţară, exact ca la colegiile teoretice? Nu se ia în considerare nici măcar media pe ţară obţinută la filiera în cauză. Pentru un Colegiu Tehnic, Liceu Industrial ori Tehnologic respectiv Grup Şcolar, consider mult mai relevant, spre exemplu, gradul de absorbţie al absolvenţilor pe piaţa muncii. Consider că retragerea sau neacordarea titulaturii de Colegiu, din cauza ratei de promovabilitate la bacalaureat, este o măsură discriminatorie, în condiţiile în care elevii vin în aceste şcoli pentru a dobândi o diplomă de atestare a unor competenţe şi implicit o meserie, şi nu o diplomă de bacalaureat.

Prin menţinerea acestei prevederi, fără nicio diferenţiere specifică, din nou vor fi afectate, cel puţin la nivel de imagine, unităţile de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional şi tehnic.

          Având în vedere că Metodologia a fost aprobată în anul 2013, iar termenul de reconfirmare, de 5 ani, se împlineşte anul acesta, vă întreb Domnule Ministru, dacă veţi menţine în evaluarea Colegiilor Tehnice/ Liceelor Industriale/ Liceelor Tehnologice ori a Grupurilor Şcolare, prevederea legată de promovabilitatea la bacalaureat sau veți lua în considerare alte criterii?

          Luați în calcul, în sprijinul îmbunătățirii imaginii învăţământului profesional, să  modificați criteriile minimale ce trebuie îndeplinite de către unitatea de învăţământ solicitantă, privind rata de promovabilitate la examenul de bacalaureat peste media naţională, pe ultimii 3 ani?