“Unda verde” pentru tramvai, in zona Pod dacia – Magheru si noua linie de tramvai din Oradea, trec in faza de proiectare
Stiri Oradea

“Unda verde” pentru tramvai, in zona Pod dacia – Magheru si noua linie de tramvai din Oradea, trec in faza de proiectare

noriel.ro
În ședința Consiliului Local din aceasta saptamana, a fost aprobat proiectul, cheltuielile legate de proiect și indicatorii tehnico-economici la nivelul cererii de finanțare privind realizarea investiției „Dezvoltarea și prioritizarea transportului de călători din Municipiul Oradea”.

Activitățile proiectului sunt fundamentate în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Oradea, iar acestea în mod integrat urmăresc în principal îmbunătățirea eficienței transportului public de călători, a transferului către acesta de la transportul privat cu autoturisme, precum și a transferului către modurile nemotorizate de transport. De asemenea, prin proiect se urmărește ca utilizarea autoturismelor să devină o opțiune mai puțin atractivă din punct de vedere economic și al timpilor de parcurs, față de utilizarea transportului public și a modurilor nemotorizate, creându-se în acest mod condițiile pentru reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.  

Proiectul cuprinde două investiții cu documentații tehnico-economice distincte:

  1. „Realizare legătură pe cele trei direcții a liniilor tramvai în intersecția între străzile Primăriei – Decebal – Calea Aradului și extindere linie nouă de tramvai pe traseul Calea Aradului – str. Făgărașului – str. Atelierelor (cu acces depou OTL) și legătura pe toate direcțiile cu str. D. Cantemir”;
  2. „Soluție inovativă pentru creare undă verde pentru tramvai Pod Dacia – B-dul Magheru, Oradea”.

Investiția va fi finanțată în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Obiectivul Specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședintă de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă și din buget local.

decathlon.ro

Valoarea totală a proiectului este de 91.887.606,21 lei (TVA inclus), din care se solicită asistență financiară nerambursabilă prin Programului Operațional Regional 2014-2020, în cuantum de 89.609.030,50 lei (TVA inclus).

Contribuția Municipiului Oradea este de 2.278.575,71 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului (449.820 lei, inclusiv TVA) și contribuția de 2% din valoarea eligibilă (1.828.755,71 lei, inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului.