Senatorul PNL Adrian Hatos solicită măsurarea competențelor populației de vârstă adultă prin Programul Internațional de Evaluare a Competențelor organizat de OECD – PIACC
Adrian Hatos

Senatorul PNL Adrian Hatos solicită măsurarea competențelor populației de vârstă adultă prin Programul Internațional de Evaluare a Competențelor organizat de OECD – PIACC

Senatorul PNL Adrian Hatos, profesor universitar la Universitatea din Oradea, consideră necesară măsurarea competențelor populației de vârstă adultă prin Programul Internațional de Evaluare a Competențelor organizat de OECD – PIACC, și i-a interpelat, în acest sens, pe ministrul Educației, Ligia Deca, și pe ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Marius – Constantin Budăi.

Educația adulților este un obiectiv fundamental al strategiei Comisiei Europene de Învățare pe tot parcursul vieții, formulat în Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, asumat și de statul român în calitate de membru al Uniunii Europene, argumentează profesorul universitar Adrian Hatos.

Potrivit Legii Educației Naționale nr. 1/2011, în forma aflată în vigoare, Art. 2 alin. 4, statul român asigură tuturor cetățenilor drepturi egale de acces la învățământ preuniversitar și superior, precum și la învățarea pe tot parcursul vieții. Legea Educației Naționale nr. 1/2011, la Art. 329, precizează că învățarea pe tot parcursul vieții vizează dezvoltarea plenară a persoanei și urmărește dezvoltarea competențelor-cheie și a competențelor specifice ale unui domeniu de activitate sau ale unei calificări.

În același timp, asigurarea calității în formarea profesională a adulților, precum și evaluarea competențelor-cheie și specifice, sunt esențiale în vederea dezvoltării resursei umane și a creșterii inserției pe piața forței de muncă a personalului calificat.

Strategia Națională de învățare pe tot parcursul vieții 2015-2020 prevede că monitorizarea și evaluarea Învățării pe tot parcursul vieții (ÎPV), pe termen mediu și lung, reprezintă un element cheie și constituie un pas important către un proces decizional centrat pe date concrete.      

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind participarea României la Studiul Internațional privind Procesul de Predare-Învățare, dezvoltat de OECD-TALIS 2024 și Nota de Fundamentare Proiect HG TALIS 2024, stipulează că participarea României la TALIS 2024 aduce o contribuție importantă cercetărilor din domeniul educației prin punerea la dispoziția țărilor participante a unui instrument validat internațional de evaluare a profesiei de cadru didactic, obținerea unor date comparative referitoare la profesioniștii din educație. Senatorul Hatos salută, astfel, decizia de participare a României la studiul TALIS.

Pe de altă parte, statisticile Eurostat privind gradul de participare a adulților în programe educaționale și de formare profesională publicate în 2021 indică lipsa unui progres în ceea ce privește învățarea pe tot parcursul vieții. În acest context, este imperativă evaluarea fidelă și validă, printr-o metodologie comparativă internațională, a competențelor adulților. O astfel de evaluare ar constitui baza pentru politici eficiente de învățare pe tot parcursul vieții, atât de necesare pentru resursa umană a României.

PIACC (Programul pentru Evaluarea Internațională a Competențelor Adulților) reprezintă un instrument robust de analiză și evaluare a competențelor lingvistice, numerice și de rezolvare a problemelor. Desfășurat în 40 de țări, PIACC oferă evaluarea standardizată a competențelor adulților, precum și posibilitatea efectuării unor analize comparative internaționale, care ar putea contribui la dezvoltarea unor politici naționale de promovare a învățării pe tot parcursul vieții.

În consecință, senatorul Adrian Hatos a solicitat celor doi miniștri să precizeze măsurile pe care le au în vedere privind participarea României la Programul Internațional de Evaluare a Competențelor organizat de OECD – PIACC, precum și procedura de evaluare și monitorizare a participării la activități de învățare pe tot parcursul vieții, pe care o aplică în acest moment.

  Ştirile InfoOradea sunt şi pe Facebook sau pe Google News