Ministerul Educatiei a aprobat noul Regulament-cadru din scoli. Ce nu au voie profesorii si elevii
Educatie

Ministerul Educatiei a aprobat noul Regulament-cadru din scoli. Ce nu au voie profesorii si elevii

chilipirul-zilei.ro/
Notele nu pot fi folosite ca mijloc de corectie, elevii scutiti medical vor putea indeplini la ora de educatie fizica sarcini precum arbitraj sau cronometrare, folosirea telefoanelor mobile in timpul orei, serviciul pe scoala si sanctionarea elevilor care nu poarta uniforma sunt interzise – acestea sunt cateva dintre prevederile noului Regulament-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, modificat prin ordin de ministru.

Pentru frauda constatata la evaluarile scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul examenelor organizate la nivelul unitatii de invatamant, conform prezentului regulament, se acorda nota 1 sau, dupa caz, calificativul insuficient„, mai prevede documentul citat.

De asemenea, pentru integrarea in colectiv a elevilor scutiti medical, in timpul orei de educatie fizica si sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice care vor avea in vedere recomandarile medicale, de exemplu: arbitraj, cronometrare, masurare, inregistrarea unor elemente tehnice, tinerea scorului etc.

„Este interzisa si constituie abatere disciplinara implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din unitatea de invatamant in strangerea si /sau gestionarea fondurilor. (…) Consiliul reprezentativ al parintilor este o structura, fara personalitate juridica, a carei activitate este reglementata printr-un regulament adoptat prin hotararea adunarii generale a presedintilor comitetelor de parinti pe grupa/clasa din unitatea de invatamant, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri si cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizatii, donatii si a primi finantari de orice fel de la persoane fizice sau juridice”, mai prevede acelasi document.

decathlon.ro

Totodata, in timpul orelor de curs, al examenelor si al concursurilor este interzisa utilizarea telefoanelor mobile, prin exceptie de la aceasta prevedere, este permisa utilizarea acestora in timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, in situatia folosirii lor in procesul educativ sau in situatii de urgenta.

Pe durata orelor de curs, telefoanele mobile se pastreaza in locuri special amenajate din sala de clasa, setate astfel incat sa nu deranjeze procesul educativ.(…) in unitatile de invatamant se asigura dreptul fundamental la invatatura si este interzisa orice forma de discriminare a copiilor/elevilor si a personalului din unitate. in unitatile de invatamant sunt interzise masurile care pot limita accesul la educatie al elevilor cum ar fi, de exemplu, efectuarea de catre acestia a serviciului pe scoala, interzicerea participarii la cursuri sau sanctionarea elevilor care nu poarta uniforma unitatii de invatamant sau altele asemenea„, se mai arata in regulament.

In ceea ce priveste situatiile precum epidemii, intemperii, calamitati naturale, sau alte situatii exceptionale, regulamentul prevede ca pot fi suspendate cursurile scolare pe o perioada determinata.