Masinile abandonate pe domeniul public vor fi ridicate
Informatii utile

Masinile abandonate pe domeniul public vor fi ridicate

Pentru identificarea proprietarilor sau deținătorilor legali ai vehiculelor pentru care agentul constatator din cadrul Primăriei municipiului Oradea – Poliția Locală Oradea a întocmit proces verbal de constatare și somație care a fost pusă pe caroseria autovehiculului cu număr de înmatriculare BH02KBG, marca Dacia Break, pe Strada Lacul Roșu nr. 4, presupus a fi abandonat pe domeniul public, fiind posibilă ridicarea acestuia conform prevederilor Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ−teritoriale.

Fiind necesară eliberarea domeniului public, vehiculul va fi ridicat, transportat și depozitat în spațiul special destinat depozitării vehiculelor abandonate sau fără stăpân.

În situația în care vehiculul nu va fi revendicat de proprietar sau de deținatorul legal, după expirarea unui termen de 5 zile de la data anunțului, acesta vor trece în proprietatea Municipiului Oradea și va fi valorificat în condițiile legii.

interlink.ro
Informații suplimentare se găsesc la Primăria municipiului Oradea – Direcția Patrimoniu Imobiliar – Serviciul Parcări,  str. Piața Unirii  nr. 1, tel: 0259/449.331.
  Ştirile InfoOradea sunt şi pe Facebook sau pe Google News