Pentru identificarea proprietarilor sau deținătorilor legali ai vehiculelor pentru care agentul constatator din cadrul Primăriei municipiului Oradea – Poliția Locală Oradea a întocmit proces verbal de constatare și somație care…