Directorul DGASPC Bihor, Calin Puia, contraataca in scandalul cu Consiliul Judetean Bihor
Stiri Oradea

Directorul DGASPC Bihor, Calin Puia, contraataca in scandalul cu Consiliul Judetean Bihor

evomag.ro
Precizari facute de catre Puia Lucian Calin, director general al Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor, referitoare la mutarea temporară pe perioada cercetării adiministrative, decisă prin HCJ 154 din 28.08.2018, hotărâre de consiliu Judeţean profund abuziva şi ilegală. 

În vederea clarificării tuturor elementelor şi aspectelor invocate în această HCJ, mai jos voi demonta punctual toate presupusele acuze ce mi se aduc:

  1. Referitor la deciziile Curţii de Conturi, nr.37/20.08.2015 şi nr.3/02.03.2016, fac următoare precizare că în acest moment suntem în termenele legale de rezolvare a aspectelor reţinute în aceste rapoarte şi menţionez că cu privire la decizia nr.3/02.03.2016 DGASPC Bihor a făcut demersuri în instanţă astfel ca la acest moment decizia cu privire la aceasta se afla la instanţa şi nu poate Consiliul Judeţean Bihor să se substituţie acesteia..

Este important de subliniat că pentru aceasta speţă am mai fost obiectul unei cercetări disciplinare anterioare care a fost clasată nefăcându-mă vinovat de nimic contrar legii.

Cu privire la raportul de control al Instituţiei Prefectului Bihor cu nr.253/p/22.08.2018, menţionez că nu am luat la cunoştinţă de acesta întrucât nu mi-a fost comunicat , dar totuşi este interesant de observat aşa cum este menţionat în Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor cu nr.17378/28.08.2018, că rezultatul acestui raport este de fapt o înştiinţare către ANAF pentru a efecuta un control la două entităţi private cu care DGASPC nu are nici un raport contractual sau de altă natură, singura legătură fiind că aceste entităţi private sunt furnizori de produse la un ONG cu care DGASPC are într-adevar o legătură contractuală.

decathlon.ro

Deci orice acţiune a acestor entităţi private nu poate fi imputată DGAPSC Bihor sau conducătorului acestei instituţii, acţiunile acestora fiind atributul singular a acestora, iar DGASPC Bihor nu are atribuţii legale pentru control sau alte lucruri similare cu privire la acestea, DGAPSC Bihor nu se poate substitui altor instituţii cu atribuţii de control sau similare.

  1. Referitor la raportul de control cu nr.10099/CC/snm/ 18.07.2018 şi adresa cu nr.10101/CC/snm/18.07.2018 ale Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţiei din cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale , în care se reţin anumite aspecte care necesită a fi verificate de către DGASPC Bihor şi preluate în Expunerea de Motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor cu nr.17378/28.08.2018, cu privire la “colaborarea dintre DGASPC Bihor şi Fundaţia Poarta Bucuriei Oradea, respectiv verificarea împrejurărilor în care familia Moldovan Cornelia şi Daniel, cu reşedinţa obişnuită în SUA, a cunoscut surorile Varga Stela şi Varga Rodica pe care doreşte să le adopte precum şi verificarea împrejurărilor în care acestei familii i-au fost transmise informatiii despre respectivii copii”, menţionez că DGASPC Bihor , în momentul în care a dispus de toate informațiile cu privire la această speță a formulat un denunţ penal la Poliția  în luna iulie, prin persoana directorului general care este şi reprezentant legal al acestor copii.

Rezultatul acestui denunț penal, fiind comunicat de Poliție către DGASPC Bihor fără a fi dispuse urmăriri penale ci doar aplicarea unui avertisment președintelui Fundației Poarta Bucuriei, considerând că nu există nici un prejudiciu astfel încât să aducă atingeri care să poată vicia dezvoltarea fizică, psihică sau socio- profesională a acestor copii.

De asemenea menționez că am pus în aplicare măsurile lăsate prin raportul de control al ANDPCA.

Merită menționat că ANPDCA avea informații referitoare la încălcarea drepturilor la imagine și protecția datelor cu caracter personal pentru surorile Varga Stela și Varga Rodica cu cel puțin 4 luni înainte de controlul efectuat la DGASPC Bihor, deși legea spune că având asemenea informații este necesară sesizarea de îndată a organelor de cercetare penală, dar și a reprezentantului legal, adică directorului DGASPC Bihor, ceea ce ANPDCA nu a făcut.

Această sesizare ajungând la DGASPC Bihor doar în timpul controlului efectuat de ANDPCA, adică la 4 luni distanță față de momentul în care ANDPCA a luat la cunoștință.( dacă tot vorbim de gravitatea problemelor constatate).

Și cu toate acestea Agenţia Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţiei din cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale (ANDPCA) în adresa cu nr. 10101/CC/snm/18.07.2018 transmisă Consiliului Județean Bihor, opinează cu privire la analizarea oportunității demarării în cadrul Consiliului Județean Bihor a procedurilor pentru realizarea cercetării disciplinare a directorului general al DGASPC Bihor, ceea ce nu a făcut, ci a dispus direct cercetarea administrativă a mea.

Ori dacă vorbim de oportunitate, înseamnă ca Consiliul Județean Bihor ar fi trebuit sa verifice toate informațiile și dovezile înainte de a emite această HCJ, lucru pe care astăzi vedem că nu l-a făcut defel.

  1. Cu privire la Comisia de disciplină constituită de către Consiliul Județean Bihor pot să vă spun următoarele:
  • Nu mi-a fost comunicată dispoziția cu privire la constituirea acesteia
  • Nu mi-a fost comunicat defel faptul că persoana mea face obiectul unei cercetări disciplinare eu aflând doar din presă ca există o nouă comisie și că voi face obiectul unei noi cercetări disciplinare
  • Nu am fost convocat defel de către conducerea Consiliului Județean Bihor pe această speță
  • Am mari dubii cu privire la legalitatea constituirii a acesteia
  1. Cu privire la raportul comisiei de disciplină nr.61/27.08.2018 prin care se propune mutarea temporară a directorului General al DGASPC Bihor indicând ca temei legal articolul 44 din HG 1344 /2007

Vă redau mai jos conținutul acestuia :

Art. 44. –

(1) În cazul în care sunt indicii că funcționarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară poate influența cercetarea administrativă, comisia de disciplină are obligația de a întocmi un raport de propunere de mutare temporară a acestuia în cadrul altui compartiment sau altei structuri a instituției ori autorității publice și/sau de interzicere a accesului acestuia la documentele care pot influența cercetarea sau, după caz, de suspendare a raportului de serviciu al acestuia.

Jurisprudență (1), Reviste (2)

(2) Raportul se înaintează persoanei competente să aplice sancțiunea disciplinară funcționarului public a cărui faptă este cercetată, care are obligația de a înștiința comisia de disciplină, în termen de 10 zile de la data primirii raportului, asupra măsurilor dispuse.”.

Ori așa cum reiese din Expunerea de Motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor cu nr.17378/28.08.2018 raportul acestei comisii nu indică și nu reține nici un indiciu decât suspiciunea rezonabilă”.

Prin urmare, îmi este greu să identific real baza legală invocată câtă vreme această speță nu intră sub incidența acestui articol de HG.

  • Menționez încă odată că nu mi-a fost comunicată dispoziția cu privire la această nouă comisie de disciplină, am aflat că componența acesteia este schimbată față de precedentele două comisii, prin urmare afirmația sau concluzia trecută de această ultimă comisie în raportul acesteia că

„ desfășurarea ultimei cercetări disciplinare fiind foarte greoaie și anevoioasă” nu se susține având în vedere ca nu există nici un document sau frază trecută în rapoartele ultimelor două comisii de disciplină, aceste două rapoarte fiind încheiate cu clasare.

Referitor la activitatea mea în cadrul DGASPC Bihor în perioada iunie 2016- august 2018 , instituția funcționează și în acest moment cu un deficit de personal de 18% ceea ce încalcă grav drepturile beneficiarilor dar și a angajaților. Acest lucru se îndatorează în totalitate refuzului actualei Conduceri de a aproba organigrama instituției și de a scoate posturile la concurs sub o presupusă alegație politică uitând ca legea prevede expres atât modalitatea de angajare cât și criteriile de selecție astfel că nu putem vorbi de norme de selecție pe criterii politice, etnice, confesionale etc.

Această încălcare a legii de către actuala conducere Consiliului Județean Bihor a dus la suspendarea unor  servicii sociale iar altele sunt pe cale sa fie suspendate. Această situație fiind constată de către AJPIS Bihor lăsând măsuri clare în acest sens, rezultatul fiind închiderea unor centre de copii și adulți.

Din aceste considerente singura concluzie care poate fi trasă este că tot acest demers al conducerii  Consiliului Judeţean Bihor este unul abuziv și ilegal și mă voi adresa tuturor instanțelor competente de judecată în care am deplină încredere pentru aflarea adevărului și tragerea la răspundere a celor vinovați și voi cere daune morale într-un cuantum însemnat pe care le voi dona în proporție de 90% caselor de copii și adulți, restul de 10% probabil îmi va asigura cheltuielile de judecată.

Foto: adevarul.ro