Incompetenta la CJ Bihor si Aeroportul Oradea. Licitatia pentru Terminalul 2 a fost ANULATA de CNSC
Stiri Bihor Stiri Oradea

Incompetenta la CJ Bihor si Aeroportul Oradea. Licitatia pentru Terminalul 2 a fost ANULATA de CNSC

Având în vedere încălcările legale săvârşite si a abaterilor grave de la prevederile legislative şi etapele procedurii de atribuire în care acestea au avut loc, Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor apreciază că nu pot fi dispuse măsuri de remediere a actelor care afectează procedura şi stabileşte că este imposibilă continuarea procedurii de achiziţie, licitatia fiind ANULATA

Aeroportul Oradea ar fi trebuit sa aiba din 2017 unul dintre cele mai moderne terminale de pasageri din România. Consiliul Județean, prin Aeroportul Internațional Oradea, publicase pe SEAP contractul privind construirea, extinderea și modernizarea de terminale de pasageri, în valoare de 20.798.860 de lei, anunta in toamna lui 2016 CJ Bihor.

CNSC a decis altceva, insa: „În temeiul art. 26 alin. (2) și (5) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, pentru considerentele evocate în motivarea prezentei, admite contestaţia formulată de UTI GRUP S.A., în contradictoriu cu R.A. AEROPORTUL ORADEA.

interlink.ro

In 25.11.2016, UTI GRUP SA a depus contestatia cu numarul C2261/25.11.2016, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 36834/05.12.2016, împotriva procedurii de atribuire, emisă de R.A. AEROPORTUL ORADEA, cu sediul în Oradea, str. Calea Aradului nr. 80, județul Bihor în calitate de entitate contractantă, în cadrul procedurii simplificate – într-o singură etapă, online, organizată în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări având ca obiect „Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări în vederea realizării obiectivului «Construire, extindere și modernizare terminale de pasageri la aeroportul Oradea»”, cod CPV 45213331-2–lucrări de construcții de clădiri aeroportuare(Rev.2), s-a solicitat anularea răspunsului din 18.11.2016 al entității contractante la solicitarea de clarificări din 14.11.2016, precum și anularea procedurii de achiziție publică.

Aeroportul Oradea poate depune contestatie, impotriva prezentei, în termen de 10 zile de la comunicare, în temeiul art. 29 alin. 1 din Legea nr. 101/2016.

Atasat Decizia CNSC

Citeste si: Aeroportul Oradea da vina pe studiul de fezabilitate si promite reluarea licitatiei pentru realizarea terminalului 2

  Ştirile InfoOradea sunt şi pe Facebook sau pe Google News