Aeroportul Oradea da vina pe studiul de fezabilitate si promite reluarea licitatiei pentru realizarea terminalului 2
Comunicate de presa

Aeroportul Oradea da vina pe studiul de fezabilitate si promite reluarea licitatiei pentru realizarea terminalului 2

noriel.ro

R.A. Aeroportul Oradea reactioneaza la decizia CNSC (prezentata ieri de InfoOradea), privind procedura de achiziţie pentru prestarea serviciilor de proiectare (proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuţie, DTAC), asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie şi execuţie lucrări in vederea realizării obiectivului de investiţie „Lucrări de construire, extindere şi modernizare terminale de pasageri la Aeroportul Oradea”.

Procedura a fost contestata de UTI GRUP S.A, ceea ce a dus la anularea licitatiei, prin decizia CNSC din 28.12.2016.

Având în vedere anularea licitației privind realizarea noului terminal necesar a fi construit ca urmare a creșterii semnificative a zborurilor de pe Aeroportul Oradea, R.A. Aeroportul Oradea face urmatoarele precizari:

 • La data de 04.04.2016 proiectantul S.C. IPTANA S.A. Bucureşti a finalizat Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de construire, extindere şi modernizare terminale de pasageri la Aeroportul Oradea”, acesta fiind aprobat în unanimitate prin H.C.J Bihor nr. 116/19.04.2016;
 • La data de 24.10.2016 a fost transmisă în sistemul electronic (S.E.A.P.) documentaţia de atribuire nr. 252085 în vederea verificării şi validării documentaţiei de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP), aceasta fiind validată la data de 27.10.2016;
 • La data de 01.11.2016 a fost publicat în S.E.A.P. anunţul de participare simplificat nr. 395153, procedură online, având ca termen limită de depunere a ofertelor data de 21.11.2016 orele 15.00;
 • Până la data limita de depunere a ofertelor, au fost formulate de către operatori economici, solicitări de clarificări la documentaţia de atribuire;
 • Urmare a răspunsurilor la solicitările de clarificări în cadrul procedurii simplificate, la data de 25.11.2016, S.C. UTI Grup, după Notificarea prealabilă împotriva procedurii înaintată entităţii contractante, a formulat contestaţie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 • Până la data limită de depunere a ofertelor s-au înscris la procedura simplificată 3 asocieri constituite din 9 societăţi;
 • Comisia de evaluare constituită prin decizia directorului general al entităţii contractante nr. 83/23.11.2016, formată din  3 membri ai R.A. Aeroportul Oradea şi 2 aparţinând Consiliului Judeţean Bihor, în urma evaluării ofertelor depuse, a hotărât la data de 22.12.2016 prin Raportul procedurii nr. 12005, anularea procedurii simplificate. Motivul care a determinat decizia de anulare, conform Raportului procedurii a fost în principal existenţa unor erori/omisiuni ale Studiului de fezabilitate, ceea ce a condus la depunerea unor oferte care nu pot fi evaluate unitar;
 • Hotărârea comisiei de evaluare din data de 22.12.2016 privind anularea procedurii de achiziţie a fost dată după verificarea într-o perioadă de 30 de zile a ofertelor depuse în cadrul procedurii;
 • În paralel cu evaluarea comisiei entităţii contractante, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiei,  a admis la data de 28.12.2016 prin Decizia nr. 2298/C2/26677, contestaţia formulată de către UTI Grup SA. De menţionat este faptul că societatea UTI Grup S.A. nu a depus ofertă în cadrul procedurii simplificate.
 • Urmare a anulării procedurii de către comisia de evaluare şi a recomandărilor acesteia, autoritatea contractantă a convocat de urgență  proiectantul Studiului de Fezabilitate în vederea revizuirii acestuia;
 • În perioada 5-6 ianuarie proiectantul a fost prezent la Oradea, iar în cadrul întâlnirilor cu comisia de evaluare, s-au dezbătut şi analizat toate modificările necesare a fi efectuate la Studiul de Fezabilitate pentru o revizuire corectă a acestuia;
 • Proiectantul S.C. IPTANA S.A. Bucureşti s-a angajat că cel târziu până la data de 15.01.2017 va înainta regiei Studiul de Fezabilitate revizuit în conformitate cu cele discutate;
 • După primirea Studiului de fezabilitate revizuit, Consiliul Judeţean Bihor şi R.A. Aeroportul Oradea vor relua procedurile în vederea achiziţiei aferente obiectivului de investiţii;
 • R.A. Aeroportul Oradea precizează faptul că nu s-a încălcat nicio prevedere legală privind procedura de achiziţie, decalajul față de termenul inițial fiind de aproximativ 2 luni.

Având în vedere cele menționate estimăm ca până în mijlocul lunii februarie se va transmite spre publicare în S.E.A.P. anunțul de praticipare cu noile termene privind termenul limită de depunere a ofertelor.

decathlon.ro

Aeroportul Oradea ar fi trebuit sa aiba din 2017 unul dintre cele mai moderne terminale de pasageri din România. Consiliul Județean, prin Aeroportul Internațional Oradea, publicase pe SEAP contractul privind construirea, extinderea și modernizarea de terminale de pasageri, în valoare de 20.798.860 de lei, anunta in toamna lui 2016 CJ Bihor.