173 de arbori vor fi toaletati, in Oradea, cu acordul comisiei consultatitve
Stiri Oradea

173 de arbori vor fi toaletati, in Oradea, cu acordul comisiei consultatitve

În data de 06.02.2018, între orele 10:00 și 12:00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Oradea a avut loc întâlnirea comisiei consultative  privind lucrările de tăiere și/sau intervenție în coroana arborilor amplasați în spațiile verzi.

La această ședință au participat viceprimarul Municipiului Oradea, Florin Birta și membrii comisiei consultative: Gheorghe Sarca – dr. ing. horticol, Facultatea de Protecția Mediului, Orlando Balaș – inginer peisagist, lect. univ. dr. la Universitatea Oradea și Smit Ildico – inginer silvic, doctor în silvicultură. Din partea Direcției Tehnice au participat următorii: Emil Bențan – director executiv adjunct, Direcția Tehnică, Mircea Stejeran – şef serviciu Lucrări și Servicii Publice, Gabriel Dobre – consilier, Loreta Mălăin – inginer horticol, Ramona Bakk – inginer horticol, Lucian Fărăgău – inginer silvic.

În cadrul acestei întruniri au fost analizate 62 de solicitări și sesizări privind lucrări de tăieri și intervenții cu tăieri în coronamentul arborilor (toaletări), primite de la cetățeni din Municipiul Oradea. Din cei 68 de arbori propuși spre tăiere, 24 au primit un punct de vedere favorabil cu privire la aprobarea cererilor analizate, majoritatea arborilor fiind uscați și afectați biologic. Din cele 190 de intervenții cu tăiere în coronamentul arborilor (toaletări) au primit aviz favorabil 173, majoritatea pentru eliminarea crengilor uscate și echilibrare. Totodată, domnul Orlando Balaș a propus manșonarea (protejarea) arborilor şi arbuștilor de către prestatorii de servicii care execută activități de cosire a ierbii și executarea de lucrări de formare a coroanei la cireșii japonezi din Piața Unirii.

Viceprimarul Florin Birta a declarat că vor fi limitate la minim tăierile de arbori în Municipiul Oradea, iar toate solicitările cetățenilor privind lucrările de tăiere și/sau intervenție în coroana arborilor amplasați în spațiile verzi vor fi analizate în comisia consultativă.