Zidurile si bastioanele Cetatii Oradea vor fi reabilitate si restaurate pe fonduri europene
Stiri Oradea

Zidurile si bastioanele Cetatii Oradea vor fi reabilitate si restaurate pe fonduri europene

În ședința Consiliului Local de joi, 28 iunie, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici în vederea realizării investiției „Reabilitarea, restaurarea și refuncționalizarea zidurilor Cetății Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic Cetatea Oradea – Centru multicultural și multiconfesional European – Etapa III. Consolidarea și restaurarea zidurilor Bastianelor Ciunt și Bethlen, respectiv a curtinei nordice și vestice”.

Obiectivul proiectului este punerea în valoare a monumentului istoric Cetatea Oradea, creșterea reprezentativității și vizibilității acesteia prin includerea în viața socio-culturală a comunității, ca un important pilon al turismului orădean, cu arie de acțiune regional-națională și internațională.

Între anii 2007-2016, clădirile cetății au fost incluse în două mari proiecte, acestea vizând exclusiv clădirile din interiorul cetății, nu și construcțiile cetății bastionare propriu-zise.

Prezentul proiect în faza Proiectului tehnic își propune reabilitarea și refuncționalizarea următoarelor construcții din componența Cetății Oradea:

 • Corpul F: parter – sală multifuncțională cu garderobă (conferințe, expoziții, etc.) și subsol – spațiu expozițional și grupuri sanitare;
 • Bastioanele Ciunt și Bethlen;
 • Zidurile de incintă – curtina nordică cuprinsă între Bastioanele Aurit și Ciunt și cea vestică cuprinsă între Bastioanele Ciunt și Bethlen.

Suprafața totală construită a construcțiilor supuse intervențiilor de restaurare în actuala etapă este de 7.759,9 mp.

În cazul bastioanelor și curtinelor, propunerile de intervenții au în vedere următoarele:

 • Realizarea unor zidării și finisaje de protecție din cărămidă dublu presată;
 • Consolidarea zidăriilor;
 • Lucrări de conservare, restaurare și completare a unor elemente de piatră;
 • Curățirea suprafețelor parietale din cărămidă și piatră;
 • Rostuirea suprafețelor parietale din cărămidă și piatră;
 • Hidrofobizarea suprafețelor parietale din cărămidă și piatră;
 • Punerea în valoare a cazematei nord-vestice a bastionului Bethlen;
 • Punerea în valoare a grajdului adosat cazematei nord-vestice a bastionului Bethlen;
 • Amenajarea platformei bastionului Bethlen cu spații verzi și alei, respectiv un sistem de irigații;
 • Completarea drumului de rond și a parapetului bastionului Ciunt;
 • Protejarea coronamentului zidăriilor cu metoda „soft wall capping”.

În ceea ce privește Corpul F al cetății, lucrările propuse sunt: reabilitarea elementelor de structură existente, refacerea planșeului, șarpantei, respectiv învelitorii clădirii, refacerea tuturor finisajelor și tâmplăriilor interioare și exterioare, refuncționalizarea și recompartimentarea clădirii, precum și realizarea instalației sanitare, încălzire-răcire, ventilații și electrice.

Valoarea totală a investiției este de 10.463,83852 mii de lei (2.244,73636 mii de euro), fără TVA iar durata de realizare este de 30 de luni.

Investiția va fi finanțată în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiție 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, apelul de proiecte POR/2018/5/5.1/7 regiuni/proiecte nefinalizate și din surse proprii bugetare.