Vrei sa fii membru in CA Termoficare? Vezi ce conditii se cer si cum poti sa aplici
Informatii utile

Vrei sa fii membru in CA Termoficare? Vezi ce conditii se cer si cum poti sa aplici

Municipiul Oradea, în calitate de autoritate publică tutelară, anunță demararea procedurii de recrutare pentru membrii Consiliului de Administrație a societății Termoficare Oradea SA, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Municipiul Oradea a ales firma Romarketing pentru asistență în procesul de recrutare. Astfel, candidații trebuie să depună candidaturile până în data de 21.03.2018, ora 16:00, ora României. Documentele vor fi depuse în plic închis cu mențiunea: ”Aplicație pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății Termoficare Oradea S.A. ”

Candidaturile vor fi depuse personal sau trimise prin poștă la adresa Romarketing, Oradea, str. Alexandru Vlahuță, nr. 3. Plicurile ajunse după data și ora menționate nu vor fi luate în considerare. În cazul în care plicul nu conține toate documentele solicitate mai sus, candidatura nu va fi luată în considerare.

Modelele de declarații necesare pentru dosar sunt disponibile pe bază de cerere la adresa: office@romarketing.ro. Candidaturile vor fi depuse în limba română.

Candidații selectați vor fi anunțați telefonic despre data la care va avea loc evaluarea și interviul. Persoanele selectate vor fi invitate să prezinte dovezi de validitate a informațiilor și referințe despre activitatea derulată.

În conformitate cu legislația în vigoare, membrii Consiliului de Administrație pot fi recomandați de către Consiliul de Administrație al societății, dar confirmarea se va face de către Adunarea Generală a Acționarilor

Obiectivul general al întreprinderii publice a SC Termoficare Oradea SA este să îmbunătățească calitatea serviciilor de  furnizare de energie termică pentru  apă caldă de consum și încălzire către populație și agenții economici din Municipiul Oradea și Sânmartin, fiind așteptate următoarele rezultate strategice pentru următorii patru ani:

 • Îmbunătățirea parametrilor de calitate privind serviciul de alimentare cu energie termică;
 • Reducerea cheltuielilor de explorare raportat la cifra de afaceri;
 • Creșterea numărului de clienți racordați la sistemul de alimentare cu energie termică;
 • Reducerea graduală a subvenției de explorare;
 • Reducerea graduală a pierderilor tehnologice din sistem;
 • Renegocierea contractului colectiv de muncă în vederea abordării unitare pentru toate companiile la care Municipiul Oradea este acționar majoritar;
 • Diversificarea paletei de servicii prestate către populație.

Candidații pentru aceste poziții vor trebui să îndeplinească următoarele condiții generale

 • studii superioare absolvite cu diploma de licență;
 • cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
 • capacitatea deplină de exercițiu;
 • cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
 • cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie sa aibă studii superioare in domeniul tehnic;
 • nu a fost inițiată și nici nu se află în desfășurare procedură de natură penală împotriva lor și nu au cazier judiciar;
 • nu au cazier fiscal.

Regulile cu privire la procesul de selecție sunt următoarele

 • cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
 • cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare în domeniul tehnic;
 • toți membrii trebuie să aibă experiență în activitatea de administrare/management companii sau instituții publice;
 • nu pot fi mai mult de doi membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
 • toți membrii  consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi/ majoritatea independenți, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • se vor evita situațiile de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare si Legea 111/2016 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Candidații vor depune, conform instrucțiunilor de mai jos, următoarele documente:

 1. Copie după actul de identitate
 2. Copie diplomă de studii și, după caz, ale altor specializări relevante
 3. Curriculum Vitae în format european
 4. Declarație pe propria răspundere menționând dacă deține sau nu statutul de „independent” în sensul Art.138² din Legea nr.31/1990
 5. Declarație pe proprie răspundere că aplicantul nu are cazier judiciar și fiscal (conform modelului publicat pe site)
 6. Declarație pe proprie răspundere prin care aplicantul va confirma că nu a fost inițiată și nici nu se află în desfășurare procedură de natură penală împotriva sa
 7. Declarație privind apartenența la consiliile de administrație
 8. Declarație de consimțământ prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale în scopul procesului de recrutare și selecție.
 9. Candidații care vor fi selectați pentru a fi înscriși pe listă scurtă vor fi ulterior invitați să elaboreze o declarație de intenție pe baza scrisorii de așteptări aprobată prin HCL nr. 982/2017 și publicată pe site-ul www.oradea.ro

Criteriile de evaluare/ selecție sunt prevăzute în matricea consiliului de administrație a societății Termoficare Oradea SA aprobată prin HCL nr. 982/2017 și publicată pe www.oradea.ro

loading...