Universitatea Oradea anunta implementarea proiectului: Dezvoltarea capacităţilor de cercetare şi inovare multidisciplinară utilizând tehnologii emergente
Stiri Oradea

Universitatea Oradea anunta implementarea proiectului: Dezvoltarea capacităţilor de cercetare şi inovare multidisciplinară utilizând tehnologii emergente

În cadrul Universităţii din Oradea în perioada, 15.05.2022-15.12.2022, se implementează proiectul: Dezvoltarea capacităţilor de cercetare şi inovare multidisciplinară utilizând tehnologii emergente_CIMTE, finanţat din Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI) pentru universitățile de stat.

Implementarea proiectului vizează dezvoltarea capacităţii instituţionale pentru cercetare prin implementarea practicilor ştiinţei deschise şi aplicarea în mod pro-activ a tehnologiilor emergente.

Proiectul asigură suport pentru continuarea activităţilor de excelenţă în cercetarea multidisciplinară şi contribuie la soluţionarea necesităţilor identificate în domeniile: energie, mediu, eco-tehnologii şi sănătate. În cadrul Universităţii din Oradea, există o infrastructură de cercetare multidisciplinară care permite implementarea practicilor ştiinţei deschise, aplicarea rezultatelor cercetării şi transferul acestora către mediul socio-economic. Infrastructura existentă este utilizată pentru realizarea activităţii de cercetare de excelenţă în domeniile: inginerie electrică, mecanică, fizică, chimie, protecţia mediului şi medicină.

Obiectivele proiectului

 • Ob.1. Asigurarea continuităţii activităţii de cercetare prin achiziţia de materiale şi servicii de mentenanţă pentru echipamentele utilizate în cercetare.
 • Ob.2. Realizarea reparaţiilor şi a lucrărilor de modernizare a laboratorului de „Eco-nano tehnologii şi materiale avansate” (ETMAS).
 • Ob.3. Promovarea GEP în activitatea de cercetare. Diseminarea bunelor practici.
 • Ob.4. Diseminarea rezultatelor cercetării în reviste ISI.

Activităţile de cercetare care urmează să fie realizate sunt:

 • – Analize fizico-chimice şi biologice a produselor obţinute prin aplicarea tehnologiilor emergente;
 • – Explorarea aplicațiilor noi și funcționale ale compușilor din diferite produse, studii de stabilitate a produselor obținute prin tehnologii verzi;
 • – Producerea azotului lichid din aer utilizând o tehnologie avansată de filtrare;
 • – Depuneri de straturi subţiri. S-au demarat cercetări privind obţinerea unor biosenzori optici;
 • – Realizarea reparaţiilor şi a lucrărilor de reînoire a laboratorului (ETMAS), laborator destinat cercetărilor aplicative;
 • – Promovarea implementării competențelor de gen în cercetare. Analiza practicilor de identificare a inegalităţilor de gen în activitatea de cercetare;
 • – Susţinerea publicării rezultatelor cercetării în reviste indexate ISI, pentru mărirea gradului de vizibilitate internaţională a univesităţii.

Bugetul total al proiectului este de 299.173 lei (din care 260.000 lei finanţare UEFISCDI şi 39.173 lei cofinanţare UO).

Echipa de implementare a proiectului are în componenţă cadre didactice și conducători de doctorat din cadrul Universităţii din Oradea.

Ne găsiți și pe Google News