Universitatea Oradea a suplimentat, cu acordul ARACIS, numarul de locuri de scolarizare de la 850 la 1500, in anul scolar 2023-2024
Educatie

Universitatea Oradea a suplimentat, cu acordul ARACIS, numarul de locuri de scolarizare de la 850 la 1500, in anul scolar 2023-2024

Începând cu anul universitar 2023-2024, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universității din Oradea a obținut din partea ARACIS o suplimentare a numărului de școlarizare a studenților de la 850 la 1500 de locuri. Acest fapt este datorat eforturilor permanente ale colectivului D.P.P.D. de a moderniza oferta educațională, cursurile și portofoliul de programe oferite.

       Programul de formare psihopedagogică oferă studenților Universității din Oradea posibilitatea de a urma o carieră didactică la absolvirea facultății de profil, asigurând dobândirea și consolidarea unor competențe pedagogice de comunicare sau de psihologie școlară, necesare activității educaționale.

      Studenții înscriși la nivel licență (Nivel I) parcurg formarea inițială (care le permite să predea inclusiv la nivel de gimnaziu), iar cei înscriși la nivel master (Nivel II) urmează formarea aprofundată (care le permite să predea și la liceu). Programele de digitalizare a educației, cele referitoare la voluntariat, la problematica incluziunii, a performanțelor elevilor proveniți din medii vulnerabile sau educația timpurie reprezintă câțiva dintre pilonii solizi care au fundamentat politicile departamentului în ultimii ani.

       De asemenea granturile de cercetare asupra educației în mediile vulnerabile sau a dezvoltării învățământului dual au deschis colaborarea cu actorii educaționali care au nevoie de rezultatele unor astfel de cercetări. Proiectele internaționale desfășurate cu mari universități din Suedia, Norvegia, Anglia, Irlanda de Nord, Scoția, Polonia, Belgia sau Croația au permis participarea a zeci de studenți care se pregătesc pentru cariera didactică la cursuri și conferințe în toate aceste țări.

       Formarea psihopedagogică nu asigură doar deschiderea către o carieră didactică, ci pregătește studenții pentru înțelegerea unor probleme sociale fundamentale, intrinsec legate de rolul educației.

       Înscrierile la Programul de formare psihopedagogică au loc pe parcursul întregii luni septembrie și sunt așteptați toți studenții Universității din Oradea de la nivel licență, anul I sau de la nivel master, anul I. 

       Informații despre admitere la: https://dppd.uoradea.ro/ro/admitere

Ne găsiți și pe Google News