Termenele până la care se declară datele pentru înscrierea în Registrul Agricol
Informatii utile

Termenele până la care se declară datele pentru înscrierea în Registrul Agricol

Primăria Oradea prin Compartimentul Agricol aduce la cunoștința persoanelor fizice și juridice termenele până la care acestea au obligația să declare datele pentru înscrierea lor în Registrului Agricol.

Astfel, până în ultima zi lucrătoare a lunii februarie anul curent, persoanele fizice și juridice sunt obligate să declare date anuale privind: membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosință, clădirile şi mijloacele de transport cu tracțiune animală şi mecanică, mașinile, utilajele şi instalațiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produșilor obținuți, a morții sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieșiri.

Totodată, între 1 mai şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, anul curent, persoanele fizice și juridice sunt obligate să declare date privind categoria de folosință a terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor în anul agricol.

Menționăm că persoanele fizice şi juridice au obligația să declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol şi în afara termenelor menționate mai sus, ori de câte ori intervin modificări, respectiv în termen de 30 de zile de la apariția oricărei modificări.

Datele pot fi transmise online pe adresa de email primarie@oradea.ro (Către Compartimentul Agricol) sau prin prezentarea la Ghișeul nr. 19 din Sala Ghișeelor.

Ne găsiți și pe Google News