Termene pentru declararea datelor în vederea înscrierii în Registrul Agricol
Stiri Oradea

Termene pentru declararea datelor în vederea înscrierii în Registrul Agricol

noriel.ro

În baza dispozițiilor art.15 din Ordonanța de Urgență nr. 28/2008 – actualizată, Primăria Oradea prin Compartimentul Agricol aduce la cunoștința deținătorilor de terenuri și animale dispozițiile art. 11 din Ordonanța de Urgență 28/2008 actualizată, privind termenele la care persoanele fizice și juridice au obligația de a declara datele pentru înscrierea în Registrul Agricol, astfel:

  1. a) între 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosință, clădirile și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le dețin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produșilor obținuți, a morții sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieșiri;
  2. b) între prima și ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosință a terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
  3. c) persoanele fizice și juridice au obligația să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, și în afara termenelor prevăzute la lit. a) și b), în termen de 30 de zile de la apariția oricărei modificări.

În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute la alin. (1), se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent.

Declarațiile se depun la Primăria Municipiului Oradea, la ghișeele 19 și 20, program cu publicul fiind luni, marţi, miercuri și joi, între orele 8.30-18.00, şi vineri  între  orele 8.30-15.30.

decathlon.ro