Se va închide temporar circulația rutieră pe drumul de legătură dintre cartierul Podgoria și satul Fughiu (Oșorhei)
Stiri Oradea

Se va închide temporar circulația rutieră pe drumul de legătură dintre cartierul Podgoria și satul Fughiu (Oșorhei)

ADI Zona Metropolitană Oradea, în calitate de autoritate contractantă pentru obiectivul de investiție Drum de legătură dintre cartierul Podgoria (Oradea) și satul Fughiu (Oșorhei), anunță că în vederea așternerii straturilor de fundație din balast și piatră spartă, în perioada 21.04.2020 – 24.04.2020 în intervalul orar 10:00-16:00, circulația rutieră va fi închisă, pe tronsoane de câte 400 m, pe sectorul cuprins între km 0+200  și km 1+300, sector  aflat pe raza UAT Oradea.

Drumul de legătură va avea o lungime de cca 3600 m, (UAT ORADEA=2740 m și UAT OSORHEI=860 m). In stabilirea traseului s-a ținut seama de minimizarea impactului asupra proprietăților existente (limitarea exproprierilor) prin păstrarea traseului existent al drumului urmărindu-se astfel reducerea costurilor investiției.

            Stadiul fizic realizat este cca. 84,6 %.

            Principalele lucrări în cadrul investiției sunt:

 • Parte carosabilă cu o lățime între 5 m și 6 m încadrată de rigole de acostament și borduri;
 • Semnalizarea rutieră și marcaje rutiere;
 • Accese la proprietăți;
 • Amenajare drumuri laterale pe o lungime de 15 m;
 • Mutare stâlpi;
 • 6 stații de autobuz;
 • Sanțuri pereate și neprotejate;
 • Podețe transversale, la drumurile laterale și accese proprietăți;
 • Ridicarea la cota a capacelor căminelor existente;
 • Ziduri de sprijin;
 • Trotuare;
 • Sistem de colectare și evacuare a apelor pluviale (guri de scurgere, cămine de vizitare, rețea canalizare, puțuri drenante, etc);
 • Rigole transversale prefabricate și cămine decantoare la drumurile laterale.