Accesul in piete, liber doar pentru producatorii agricoli ce prezinta certificat
Stiri Oradea

Accesul in piete, liber doar pentru producatorii agricoli ce prezinta certificat

noriel.ro
Având în vedere dispozițiile art. 3 din Ordonanța militară nr. 8/2020, potrivit cărora piețele agroalimentare rămân deschise pe toată durata stării de urgență strict pentru agricultorii care prezintă certificat de producător agricol, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID – 19 , prin prezenta, vă informăm că accesul în piețele agroalimentare este permis următoarelor categorii :
  • producătorii agricoli – persoane fizice, pe baza atestatelor de producător și a carnetelor de comercializare;
  • Producătorii agricoli – Persoane fizice autorizate (P.F.A) / Întreprinderi individuale (I.I) / Întreprinderi familiale (I.F.), ce s-au constituit conform prevederilor O.U.G. nr.44/2008, pe baza adeverinței emise de către primăria în a cărei rază administrativ-teritorială se află propria fermă/ gospodărie, cu mențiunea că în adeverință se va menționa suprafața de teren agricol și/sau efectivele de animale pe care le dețin /exploatează precum și structura de culturi;
  • Societățile comerciale ce își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1991 și comercializează produse agricole având obligația respectării prevederilor legale în vigoare.