Schimbarile climatice din ultimii ani sporesc atributiile comitetelor judetene de urgenta din Bihor.
Prefectura Bihor

Schimbarile climatice din ultimii ani sporesc atributiile comitetelor judetene de urgenta din Bihor.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bihor (CJSU), prezidat de prefectul Dumitru Țiplea, a aprobat completarea atribuțiilor comitetelor de urgență de la nivelul județului Bihor cu prevederi privind gestionarea situațiilor de urgență generate de schimbările climatice.

Conform Hotărârii CJSU nr.03/2023, în sarcina comitetului județean și a comitetelor pentru situații de urgență locale intră, în plus față de cele existente, următoarele atribuții:

 1. educarea şi conştientizarea membrilor comunităţii privind efectele încălzirii globale, respectiv implicarea acestora în campanii publice/private de limitare a acestui fenomen;
 2. actualizarea planurilor de analiză şi acoperire a riscurilor şi a planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, ţinând cont de efectele specifice schimbărilor climatice; punerea în aplicare a hărților de hazard și de risc la inundații întocmite de Administrația Bazinală de Apă;
 3. consolidarea capacităţii de răspuns prin asigurarea pregătirii şi dotării suplimentare a Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă;
 4. modernizarea sistemelor de avertizare timpurie şi extinderea zonelor de acoperire a acestora;
 5. actualizarea normelor existente pe linia realizării construcţiilor pentru a corespunde condiţiilor de climă din prezent;
 6. gestionarea eficientă a resurselor de apă prin îmbunătăţirea sistemelor de gospodărire a acestora, creşterea rezervelor şi limitarea la maxim a pierderilor;
 7. creşterea gradului de siguranţă barajelor şi digurilor şi conservarea ecosistemelor acvatice;
 8. creşterea suprafeţelor verzi şi a celor împădurite inclusiv prin utilizarea terenurilor inapte folosinţelor agricole;
 9. aplicarea legii privind crearea sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie;
 10. gestionarea eficientă a deşeurilor prin consolidarea şi extinderea sistemelor de management integrat al acestora;
 11. adoptarea unor măsuri administrative care să permită scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Menționăm că integrarea în planurile de management al riscului a hărților de hazard și de risc la inundații, întocmite de Administrația Bazinală de Apă în cadrul proiectului ROFloods, reprezintă o premieră în administrația din România.

Din păcate, schimbările climaterice au generat constant în ultimii ani fenomene meteo extreme, de la secetă severă la inundații. Este în primul rând datoria noastră, a instituțiilor statului, să acționăm în comun pentru a preveni și a minimiza impactul acestora. Vom depune toate diligențele pentru ca bihorenii să fie cât mai bine protejați. Totodată, este datoria fiecărui cetățean să adopte un comportament responsabil față de mediul înconjurător” a precizat prefectul Dumitru Țiplea.

Ne găsiți și pe Google News