Sampon, sapun, detergent si pasta de dinti, gratuit pentru persoanele defavorizate din Oradea
Stiri Oradea

Sampon, sapun, detergent si pasta de dinti, gratuit pentru persoanele defavorizate din Oradea

În vederea aplicării HG nr.784/2018 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării  Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD, Direcţia de Asistenţă Socială Oradea aduce la cunoştinţa cetăţenilor că începând cu data de 06.01.2020 va începe distribuirea produselor de igienă la depozitul din Oradea, situat pe str. Alexandru Cazaban nr.60 (fosta spălătorie a ştrandului Ioşia):

Categorii de persoane beneficiare:

  1. persoanele cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat (ajutor social) acordat în baza <LLNK 12001 416 12 2N1   0 18>Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza <LLNK 12010   277 13 251   0 18>Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
  3. persoane aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente şi în alte situaţii asemănătoare stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate. Situaţia temporară de vulnerabilitate va fi justificată de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul respectiv. Acordarea de sprijin persoanelor aflate temporar în situaţii critice de viaţă se va realiza numai în cazul în care există stocuri de produse după epuizarea distribuirii pentru categoriile anterioare acesteia, prevăzute la lit. a) şi b).

Beneficiarii prevăzuţi la literele a) şi b) care nu figurează pe listele iniţiale, pot fi înregistraţi ulterior pe acestea, în baza unei solicitări adresate Direcţiei de Asistenţă Socială Oradea, str. Primăriei nr. 42.

Beneficiarii prevăzuţi la litera c) pot solicita înscrierea pe lista de suplimentare în baza unei cereri însoţită de acte doveditoare. Ulterior depunerii cererii, calitatea de beneficiar a solicitanţilor va fi stabilită în urma unei anchete sociale întocmite de către Direcţia de Asistenţă Socială Oradea. În cazul persoanelor dependente cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private se anexează la cerere şi o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap, aflat în termenul de valabilitate. Beneficiarii prevăzuţi la litera c) vor primi produsele POAD în ordinea depunerii cererilor şi în funcţie de stocul disponibil.

Observaţii:

  • Persoanele care se încadrează în mai multe categorii dintre cele prevăzute mai sus beneficiază de produsele de igienă aferente unei singure categorii din care fac parte la data acordării ajutoarelor POAD.
  • Persoanele cărora le este stabilit prin dispoziţie scrisă a primarului dreptul la un venit minim garantat, precum şi persoanele din cadrul familiilor beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei, care la data distribuirii produselor de igienă nu figurează pe listele iniţiale, vor fi adăugate pe respectivele liste.
  • Persoanele care aparţin categoriilor menţionate mai sus care la data distribuirii ajutoarelor POAD se află în perioada de satisfacere a stagiului militar, execută pedepse privative de libertate, au domiciliul sau reşedinţa în străinătate, beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private, nu au dreptul de a primi produsele respective.

Ridicarea produselor POAD se face astfel:

Pachetele de produse POAD se ridică personal de către beneficiari, conform programării, în baza prezentării actului de identitate valabil, verificării identităţii persoanei pe listă şi a semnării de primire pentru produsele respective.

Pentru persoanele nedeplasabile, la sesizarea unui membru al familiei sau a unei terţe persoane, Direcţia de Asistenţă Socială Oradea asigură livrarea ajutoarelor la domiciliu.

În cazul beneficiarilor de ajutor social, vor primi produse doar titularii dosarelor, iar în cazul beneficiarilor de alocaţie de susţinere a familiei, vor primi produse atât titularii cât şi membrii familiilor acestora.

În prima etapă, care va începe în 06.01.2020, fiecare beneficiar va primi câte o cutie cu produse de igienă constând în:

 

Produs

Cantitate/1 cutie/beneficiar

1.

Periuţă de dinţi

5 buc.

2.

Pastă de dinţi

300 ml

3.

Săpun lichid

500 ml

4.

Şampon copii

800 ml

5.

Şampon adulţi

500 ml

6.

Detergent de rufe

2700 g

Programul de distribuie a produselor

Distribuirea produselor POAD se va face în zilele lucrătoare între orele 09.00 – 16.00, conform programării, după cum urmeaza

Data

Categoria de beneficiari

06.01.2020

VMG (ajutor social)

07.01.2020

ASF (alocaţia de susţinere a familiei)

08.01.2020

ASF (alocaţia de susţinere a familiei)

09.01.2020

Persoane aflate în situaţii de dificultate

Începând cu 10.01.2019

Beneficiarii din toate categoriile, care nu au ridicat produsele în zilele în care au fost programaţi

 Mijloace de transport în comun (staţia cea mai apropiată de depozit)

Autobuzele de pe liniile OTL 14, 19, 21N, 33 – staţia din faţa blocului CARPO (blocul pensionarilor).

Ne găsiți și pe Google News