O parte din drumul de legatura Oradea – Podgoria – Osorhei a fost finalizat
Stiri Oradea

O parte din drumul de legatura Oradea – Podgoria – Osorhei a fost finalizat

noriel.ro
ADI Zona Metropolitană Oradea, în calitate de autoritate contractantă pentru obiectivul de investiție “Modernizarea drumului de legătură între Municipiul Oradea (cartier Podgoria) și comuna Oșorhei (sat Fughiu)”, anunță finalizarea părții carosabile a sectorului cuprins între km 1+643 și km 3+595.   

Drumul de legătură va avea o lungime de cca 3.595 m, (Unitatea administrativ teritorială ORADEA = 2740 m și Unitatea administrativ teritorială OȘORHEI = 855 m). În stabilirea traseului s-a ținut seama de minimizarea impactului asupra proprietăților existente (limitarea exproprierilor) prin păstrarea traseului existent al drumului, urmărindu-se astfel reducerea costurilor investiției.

Stadiul fizic realizat este de cca. 71%, iar termenul de finalizare a lucrărilor este aprilie 2020.

Principalele lucrări care se realizează în cadrul investiției sunt:

decathlon.ro
 • Parte carosabilă cu o lățime între 5 m și 6 m încadrată de rigole de acostament și borduri;
 • Semnalizarea rutieră și marcaje rutiere;
 • Accese la proprietăți;
 • Amenajare drumuri laterale pe o lungime de 15 m;
 • Mutare stâlpi;
 • 6 stații de autobuz;
 • Șanțuri pereate și neprotejate;
 • Podețe transversale, la drumurile laterale și accese proprietăți;
 • Ridicarea la cotă a capacelor căminelor existente;
 • Ziduri de sprijin;
 • Trotuare;
 • Sistem de colectare și evacuare a apelor pluviale (guri de scurgere, cămine de vizitare, rețea canalizare, puțuri drenante etc);
 • Rigole transversale prefabricate și cămine decantoare la drumurile laterale.