Rezultate finale defintivat 2018, in judetul Bihor
Educatie

Rezultate finale defintivat 2018, in judetul Bihor

În urma soluţionării contestaţiilor depuse, după afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi, la proba scrisă a examenului de Defintivare în învăţământ, au fost afişate rezultatele finale.

La examenul naţional de Definitivare 2018, în Bihor au fost validaţi 333 de candidaţi din care 19 s-au retras, 14 au fost absenţi, niciun candidat nu a fost eliminat.

După evaluarea lucrărilor scrise şi afişarea rezultatelor, 55 de candidaţi au depus contestaţii. După soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă, 11 candidaţi au obţinut note sub 5, 20 între 5-5.99, 19 între 6-6.99 şi 58 între 7-7.99. Cei mai mulţi candidaţi, 99, au avut note cuprinse între 8-8.99, 89 de cadre didactice au luat note cuprinse între 9-9.99 şi 4 candidaţi au obţinut nota 10 (2 la educatoare lb. română, 1 la lb. şi lit. germană, 1 la psihopedagogie specială).

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie cel puțin 8 pentru promovarea examenului.

Cei 333 de candidaţi validaţi au îndeplinit cumulativ următoarele condiţii: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs „Bine” sau „Foarte bine”, media aritmetică a notelor obținute la cele 2 inspecții la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8, iar nota obţinută la fiecare probă să nu fie mai mică de 7.

În concluzie, la examenul de Definitivare 2018, având în vedere rezultatele finale de la proba scrisă, au promovat 246 de cadre didactice şi au fost respinse 54. Procentul de promovare a crescut de la 68.77 % la 73, 87 %.

  Ştirile InfoOradea sunt şi pe Facebook sau pe Google News