În urma soluţionării contestaţiilor depuse, după afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi, la proba scrisă a examenului de Defintivare în învăţământ, au fost afişate rezultatele finale. La examenul naţional de Definitivare…