Rata somajului in judetul Bihor este in scadere, la sfarsitul anului 2022
Stiri Bihor

Rata somajului in judetul Bihor este in scadere, la sfarsitul anului 2022

La sfârșitul lunii decembrie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor erau înregistrați 2.844 șomeri (din care 1.540 femei), rata șomajului fiind de 1,22% .

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 1,26 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,04 pp.

Din totalul de 2.844 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Bihor, 1.097 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 1.747 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.055  șomeri provin din mediul rural și 789 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

rata somajului 31.12.2022
                                                                       rata somajului 31.12.2022

Șomerii cu studii primare  au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bihor (29%) , urmat de cei cu studii gimnaziale (23%), iar 2% au absolvit studiile postliceale. Șomerii cu studii liceale reprezintă 23% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii profesionale 12% iar cei cu studii superioare reprezintă 11% .

          Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 27% persoane foarte greu ocupabile, 28% greu ocupabile, 28% mediu ocupabile, iar 17% sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul jueţului Bihor sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Bihor la adresa www. anofm.ro.

Ne găsiți și pe Google News