Prefectura muta scandalul din curtea medicilor in cea a personalului sanitar auxiliar, atacand in instanta HCL 439
Stiri Oradea

Prefectura muta scandalul din curtea medicilor in cea a personalului sanitar auxiliar, atacand in instanta HCL 439

Prefectura Bihor anunta, intr-un comunicat, venit la redactie ca, in urma protestelor pesonalului sanitar sa atace la Tribunalul Bihor, Sectia Contencios Administrativ, HCL 439 di 3 mai, care reducea valoarea sporurilor la medici si asistente, dar si compensa pierderile salariale ale personalului sanitar auxiliar, in urma noi grile de salarizare

S-a luat decizia de a ataca la Tribunalul Bihor, Secția Contencios Administrativ, Hotărârea Consiliului Local Oradea, nr. 439 din 3 mai 2018 privind aprobarea rectificarii bugetului Mun. Oradea pe anul 2018, întrucât prevederile art. 6 privind diminuarea sporurilor personalului medical au fost adoptate cu nerespectarea prevederilor legale“, scrie in comunicatul Prefecturii Bihor.

Potrivit normelor de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, reglementările cuprinse în hotărârile consiliilor locale nu pot contraveni reglementărilor din actele normative de nivel superior (Legi, H.G., O.G., etc.). Deși există acte normative superioare hotărârii de consiliu local care reglementează modul de elaborare a bugetelor spitalelor publice și de stabilire a cuantumului sporurilor în domeniul medical, prin HCL 439/03.05.2018, care modifică limitele minime stabilite printr-o Hotărâre de Guvern (act normativ superior hotărârii de consiliu local), a fost încălcată competența materială a Consiliului Local întrucât acesta nu poate adopta acte administrative decât în baza și în executarea actelor normative cu forță juridică superioară, iar nu acte care să modifice astfel de acte.

CITESTE SIIlie Bolojan: Medicilor nu li s-au tăiat salariile, doar că nu au primit atât cât s-au așteptat să primească

De asemenea, HCL 439/03.05.2018 nu este motivată în fapt și în drept, cuprinzând în preambul doar prevederi generale, or motivarea actului administrativ este o condiție obligatorie pentru legalitatea acestuia, iar lipsa motivării duce la nulitatea de drept a actului.

Mai mult, nu s-a respectat procedura specială, incidentă Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1043/2010, unde se prevedere faptul că bugetele spitalelor publice din rețeaua administrației publice locale fac parte din bugetul consolidat al UAT, iar aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al acestora se face după pargurgerea etapelor specifice procedurii (șefi secție -> comitet director -> consiliu de administrație -> ordonator principal de credite), or în cazul de față nivelul sporurilor au fost impuse prin HCL, procedura nefiind astfel legală sau transparentă.

Pentru argmentele de mai sus și alte motive de nelegalitate, am atacat în instanţă Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 439/2018, prevederile acesteia fiind astfel suspendate de drept, până la o sentință judecătorească definitivă.

loading...