Prefectura Bihor in razboi nedeclarat cu Primaria Oradea. Un nou HCL atacat pe interpretare legislativa
Stiri Oradea

Prefectura Bihor in razboi nedeclarat cu Primaria Oradea. Un nou HCL atacat pe interpretare legislativa

Procedând la verificarea legalității HCL Oradea nr. 873/24.09.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi publice situație în intravilan, s-a constatat că aceasta este nelegală, întrucât Regulamentul încalcă mai multe dispoziții legale, deficiențe de interpretare legislativă și de punere în executare a actului administrativ, se arata intr-un comunicat al Prefecturii Bihor.
  1. Semnarea protocolului devine obligatorie doar pentru asociatiile care și-au exprimat prin cerere scrisă intenția de a prelua în întreținere spațiul

Astfel cum am apreciat încă din luna martie a.c., hotărârea în cauză întruneste condițiile de legalitate numai în cazul în care art. 39, lit l. va fi coroborat cu art. 31 alin. 3 din Regulament, în sensul în care nu există o obligație în sarcina asociațiilor de proprietari în a prelua întreținerea spațiilor verzi. Neexistând o obligație în acest sens, asociațiile nu pot fi constrânse în a semna un protocol de preluare sub sancțiunea unor amenzi contravenționale.

Prin adresa Instituțíei Prefectului jud. Bihor nr. 1939/01.03.2019, am atras atenția Primăriei Oradea de faptul că un reprezentant al unei asociatii de proprietari, care nu și-a exprimat dorința de a prelua întreținerea spațiului verde aferent asociației de proprietari, nedepunând cerere la primărie, cu toate acestea, este obligat prin notificarea Primăriei Oradea nr. 68370/15.02.2019 sa semneze protocolul privind întreținerea spațiilor verzi în baza prevederilor art. 39, lit. l, din HCL Oradea nr. 873/24.09.2018

            În condițiile în care există asociații care cu toate ca nu și-au exprimat dorința de a prelua întreținerea spațiului verde aferent asociației de proprietari sunt în continuare obligate de primărie să semneze protocoalele respective, “sub sancțíunea unei amenzi contravențíonale” ne-am rezervat dreptul de a ataca hotărârea la instanța de contencios administrativ.

  1. Primăria Oradea poate pune în aplicare un regulament prin care să oblige asociațiile de proprietari să preia întreținerea spațiului verde aferent doar după aprobarea orădenilor prin referendum local, organizat în condiţiile legii, conform art. 13 din O.G. nr. 21/2002

Din economia dispozițiilor art. 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 24 din O.G. nr 21/2002, rezultă faptul că nu se justifică obligarea asociațiilor de proprietari de a încheia protocoale privind întreținerea spațiilor verzi, respectiv de a prelua unele din obligațiile cetățenilor, în condițiile în care, obiectivele stabilite de consiliul local nu au fost supuse aprobării locuitorilor prin referendum local, organizat în condiţiile legii, împreună cu modalităţile de efectuare a contribuţiei cetăţenilor şi cu întinderea acesteia.

Dispozițiile art. 12 din O.G. nr. 21/2002, stipulează:  (1) Consiliile locale pot stabili ca unele dintre obiectivele vizând buna gospodărire, întreţinere, curăţenie şi înfrumuseţare a localităţilor să fie realizate, integral sau parţial, prin contribuţia directă a cetăţenilor, iar potrivit art. 13 din O.G. nr. 21/2002: obiectivele stabilite de consiliile locale potrivit art. 12 se supun aprobării locuitorilor prin referendum local, organizat în condiţiile legii, împreună cu modalităţile de efectuare a contribuţiei cetăţenilor şi cu întinderea acesteia.

Prin urmare, atragem atenția asupra faptului că primăria Municipiului Oradea poate pune în aplicare un regulament prin care să oblige asociațiile de proprietari să preia întreținerea spațiului verde aferent numai în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 13 din O.G. nr. 21/2002. Primăria Oradea nu poate face dovada organizării unui referendum în acest sens și mai ales a validării rezultatului acestuia, în sensul stabilirii concrete a contribuției cetățenilor la întreținerea spațiilor verzi și a întinderii acestei contribuții/obligații.

Subliniem faptul că, față de observațiile de nelegalitate de mai sus ne-am adresat Primăriei Oradea prin multiple adrese insă răspunsul nu a venit să lămurească sau să stabilească legalitatea sub toate aspectele hotărârii, astfel incât s-au luat măsuri în vederea asigurării legalității actelor normative supuse controlului Instituției Prefectului, HCL Oradea nr. 873/24.09.2018 fiind atacată la instanța de contencios administrativ.

Ne găsiți și pe Google News