Politia Locala Oradea, transformata in directie a Primariei, si-a prezentat raportul pe 2017
Stiri Oradea

Politia Locala Oradea, transformata in directie a Primariei, si-a prezentat raportul pe 2017

Viceprimarul Florin Birta, directorul executiv al Poliției Locale Cristian Beltechi și directorul executiv adjunct Ioan Găluț au prezentat  ieri, 6 februarie 2018, raportul privind activitatea Poliţiei Locale Oradea pe anul 2017.

Poliția Locală, care din data de 1 ianuarie 2018 a devenit direcție a Primăriei Municipiului Oradea, are următoarele activități specifice: ordine publică și rutieră, combaterea fenomenului de comerț ilicit, disciplina în construcții și afișaj stradal și protecția mediului.

Activitatea noastră față de 2016 s-a dublat din punct de vedere al constatărilor precum și al obiectului de muncă. Dacă în anul 2016 am avut 11.900 de constatări, în anul 2017 avem un număr de 21.700. Acest lucru nu prea este îmbucurător, dar este o chestiune necesară pentru că acest oraș arată cum arată și datorită colegilor mei, cărora le mulțumesc pe această cale, care își fac treaba și care au început să constate tot felul de nereguli prin oraș, începând de la staționări, parcări, parcări de reședință, spații verzi etc.”, a spus Cristian Beltechi.

Menţinerea ordinii şi liniştii publice

În anul 2017, accentul s-a pus pe cooperarea cu Poliţia Municipiului Oradea, majoritatea patrulelor mixte realizând serviciul în intervalul orar 07:00-19:00, respectiv 19:00-07:00. Patrularea auto, precum şi cea pedestră s-a intensificat. De asemenea, s-a colaborat cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bihor şi Poliţia Rutieră.

Principalele activităţi în cadrul serviciului de ordine publică au prevăzut următoarele domenii: menţinerea ordinii şi a liniştii publice în cele 8 sectoare, patrularea mixtă cu agenţi ai Poliţiei Municipiului Oradea în vederea menţinerii ordinii publice, a descurajării faptelor antisociale şi reducerii infracţionalităţii stradale, asigurarea măsurilor de ordine şi linişte publică  pe străzile adiacente 12 h  7/7, menţinerea ordinii publice în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice – şcoli între orele 7.30 – 8.15; activităţi de ordine publică în Piaţa Obor şi în împrejurimi, acţiuni cu şi pentru asociaţiile de proprietari, persoane fizice şi juridice în vederea luării măsurilor de salubrizare a spaţiilor verzi, a curăţirii zăpezii şi gheţii, prevenirea vandalizării mobilierului urban, verificarea şi sancţionarea persoanelor care desfăşoară activităţi comerciale ilicite pe domeniul public, respectiv pe raza Municipiului Oradea, relaţionarea cu RER Ecologic Service în vederea ridicării la timp a gunoiului menajer, depistarea și somarea autovehiculelor considerate abandonate pe domeniul public etc.

În ceea ce priveşte activitatea de constatare şi sancţionare a persoanelor care  încalcă normele legale referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice (Legea 61/1991), agenţii Poliţiei Locale au aplicat un număr de 836 sancţiuni contravenţionale în valoare de 111.720 lei, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2016 înregistrându-se o scădere cu un procent de 45,96 % pe constatări iar pe valoarea amenzilor  de 30,54  %.  

Combaterea fenomenului de apelare la mila publică

În cursul anului 2017 Poliţia Locală Oradea a acţionat şi în vederea diminuării fenomenului de apelare la mila publică, acțiuni care au fost derulate parţial doar de agenții Poliției Locale, sau în colaborare cu alte instituții, precum ASCO sau RER Ecologic Service. Ca o primă măsură, a fost dublat numărul agenţilor care au atribuţii directe în diminuarea fenomenului. În cursul acestor acţiuni în cooperare cu RER Ecologic Service s-au desfiinţat 48 de adăposturi improvizate. De asemenea, în colaborare cu ASCO, polițiștii locali cu atribuții pe linie de cerșetorie au  desfășurat acțiuni prin care se avea în vedere depistarea  persoanelor  care necesită o atenție particulară (copiii aflați în risc de separare de părinții; copiii separați de părinți; copiii străzii; copiii abuzați; neglijați sau supuși neglijării; copiii aparținând minorităților etnice). În urma acestor acțiuni, un număr de 55 minori lipsiţi de supraveghere au fost predaţi Centrului Social. De asemenea, au fost derulate și  acţiuni comune cu Poliţia Municipiului Oradea în vederea identificării acestor contravenienţi. În acest sens s-au operat 248 de confiscări – ca măsură complementară în sumă totală de 3.527 lei, ceea ce înseamnă o scădere  de 50,40  % faţă de anul 2016, toate confiscările fiind realizate după aplicarea măsurii principale de avertisment sau amendă contravenţională.

Activitatea pe segmentul rutier și trafic greu

Au fost organizate acțiuni de tip razie cu I.T.M. Bihor privind normalizarea situției transportului public local, conform Legii nr.92/2007 și H.C.L. nr. 909/2009 (verificarea autorizaţiilor conducatorilor auto care efectuează transport persoane), iar cele mai multe sancţiuni au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind semnificaţia indicatorelor rutiere (de oprire şi staţionare interzisă, accesul interzis) sau sancţionarea pietonilor pentru trecere neregulamentară.

Astfel, în anul 2017 au fost constatate un număr de 4.129 contravenţii, din care 3.040 avertismente şi 1.089 amenzi contravenţionale, în sumă totală de 881.090 lei. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2016, s-a înregistrat o scădere cu un procent de  21,73%  pe constatări, iar pe valoarea amenzilor o creștere  cu un procent de 11,26 %.

Un alt segment important al activității Poliției Locale vizează traficul greu în Municipiul Oradea, controalele desfăşurându-se în patrule mixte cu agenţi ai Poliţiei Municipiului Oradea, având o continuitate de 24 h – 7/7.

În ceea ce priveşte activitatea de constatare şi sancţionare a persoanelor care nu îşi îndeplinesc obligaţiile legale prevăzute de legislaţia specifică privind traficul greu, agenţii Poliţiei Locale au aplicat un număr de 218 sancţiuni contravenţionale în valoare de 72.550 lei, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2016  înregistrându-se o scădere cu un procent de 45,64,00 % pe constatări, iar pe valoarea amenzilor  cu un procent de 38,00 %.

Activitatea de control comercial

În ceea ce privește activitatea de control comercial, unul din obiectivele de anul trecut a fost avertizarea şi sancţionarea unităţilor de alimentaţie publică pentru lipsa autorizaţiilor de desfăşurare a activităţii de alimentaţie publică, nerespectarea orarului de funcţionare (în special a teraselor unde se desfăşoară activitatea de alimentaţie publică), emiterea avizelor consultative pentru activităţile de alimentaţie publică şi acorduri de funcţionare, diminuarea comerţului stradal ilicit precum şi activitatea de înştiinţare în vederea soldării produselor de către agenţii economici.

Privind activitatea de constatare şi sancţionare a persoanelor care nu îşi îndeplinesc obligaţiile legale prevăzute de legislaţia specifică privind controlul comercial, agenţii Poliţiei Locale au aplicat un număr de 454 sancţiuni contravenţionale în valoare de 116.240 lei, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2016 înregistrându-se o scădere cu un procent de 17,60 % pe constatări, iar pe valoarea amenzilor  cu un procent  de 30,78 %.

În anul 2017 s-a pus accentul pe supraimpozitarea societăților comerciale din zona centrală, în a căror imobile nu se desfășoară activitate comercială, în acest sens s-au întocmit  29 dosare în vederea supraimpozitării.

Disciplina în construcţii şi afişaj stradal

În anul 2017, Poliţia Locală a verificat un număr de 210 verificări de imobile și terenuri, în urma constatărilor fiind întocmite un număr de 65 Note tehnice de constatare. În urma constatărilor au fost emise un număr de 282 somaţii proprietarilor din aceste imobile.

În ceea ce priveşte activitatea de constatare şi sancţionare a persoanelor care nu îşi îndeplinesc obligaţiile legale prevăzute de legislaţia specifică privind disciplina în construcţii, publicitate stradală şi afişaj stradal angajaţii Compartimentului Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal au aplicat un număr de 393 sancţiuni contravenţionale în valoare de 260.050 lei, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2016 înregistrându-se o scădere cu 7,31 %, la numărul de constatări  şi cu  37,69 % în ceea ce priveşte valoarea amenzilor  faţă de anul  2016.

Totalul abaterilor contravenţionale constatate în număr de 393 sancțiuni contravenţionale este în sumă totală de 260.050 lei.

Protecţia mediului

În ceea ce priveşte activitatea de constatare şi sancţionare a persoanelor care nu îşi îndeplinesc obligaţiile legale prevăzute de legislaţia specifică de protecţia mediului, agenţii Poliţiei Locale au aplicat un număr de 5.326 sancţiuni contravenţionale în valoare de 994.620 lei. Comparativ cu anul precedent a fost înregistrată o creștere de 55,55 % în ceea ce priveşte numărul de constatări şi o creștere de  74,7 % în ceea ce priveşte valoarea amenzilor aplicate.

În 2017 ne-am axat mai mult pe aceste contravenții referitoare la protecția mediului pentru că aici este un aspect pe care Poliția Locală are exclusivitate și acesta este un aspect foarte important pentru Primăria Municipiului Oradea”, a subliniat viceprimarul Florin Birta.

În ceea ce priveşte terenurile neîngrijite de la intrarea în vigoare a H.C.L. nr. 794/2016 până la 31.12.2017 s-au identificat şi realizat procedurile privitoare la 91 de terenuri insalubre, și au fost somaţi 251 de proprietari.

Agenții Poliției Locale au mai verificat contractele de salubritate pentru persoanele fizice și juridice, modul de colectare selectivă a deșeurilor de către locatarii Asociațiilor de proprietari, dar și depozitările ilegale de deșeuri.

 „Un aspect foarte important pe care îl avem în vedere pentru anul 2018 este colaborarea cu Garda de Mediu, mai ales pe depozitările ilegale de deșeuri în oraș. După cum știți, conform normativelor în vigoare, doar Garda de Mediu are atributul de a confisca acele mașini care sunt surprinse la depozitări ilegale în oraș. În urma unor discuții pe care le-am avut cu reprezentanții Gărzii de Mediu și cu reprezentanții Prefecturii am ajuns la concluzia că, în viitor patrulele mixte ale Poliției Locale și ale Gărzii de Mediu vor efectua aceste controale și cei surprinși depozitând ilegal pe teritoriul municipiului Oradea vor avea mașinile confiscate și bineînțeles o amendă substanțială din partea Gărzii de Mediu”, a precizat Florin Birta.

Activitatea de relații cu publicul și dispecerat

Cristian Beltechi a subliniat faptul că Poliția Locală pune un accent deosebit pe relația cu cetățenii. În anul 2017, activitatea de secretariat, relaţii cu publicul a constat în gestionarea unui număr de 13367 documente din care 4727 adrese şi 1679 sesizări primite de la cetăţeni sau persoane juridice, respectiv 6961 acte emise (ex. somaţii şi notificări privind salubrizarea terenurilor, adrese etc.).

Dispeceratul Poliţiei Locale Oradea a înregistrat un număr de 7490 sesizări/reclamații telefonice, venite din partea cetăţenilor, sesizări care au fost direcţionate către patrulele Poliţiei Locale Oradea, sau după caz, instituţiilor abilitate spre soluţionare. De asemenea, prin implementarea aplicației Oradea City Report on-line, au fost direcţionate către Dispecerat un număr de 1906 petiții on-line care au fost rezolvate în termenul stabilit.

Am marșat foarte mult anul trecut pe cerșetorie, depozitări ilegale, curățenie și colectarea selectivă la nivel de persoane juridice și fizice”, a spus Cristian Beltechi la finalul prezentării raportului.

Sperăm ca în viitor cetățenii din Oradea să respecte atât normele naționale în vigoare cât și cele locale stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local, pentru că scopul nostru și scopul Poliției locale nu este acela de a-i amenda pe cetățeni, dar într-adevăr, tot timpul probabil vor mai fi excepții pentru cei care nu respectă aceste norme și cu siguranță Poliția Locală își va face datoria în continuare”, a concluzionat viceprimarul Florin Birta.