Noi proiecte de investitii private in Oradea, avizate de CMUAT
Stiri Oradea

Noi proiecte de investitii private in Oradea, avizate de CMUAT

Comisia municipală de urbanism și amenajare a teritoriului s-a întrunit săptămâna trecută pentru a analiza mai multe proiecte de urbanism și arhitectură, solicitanții, persoane fizice sau juridice prezentând spre avizare documentații de urbanism aflate în diverse faze de avizare, reconversii funcționale sau parcelări de terenuri, respectiv investiții noi.  

„Proiectele avizate de specialiștii Comisiei de Urbanism ne arată încă o dată, că investițiile care se fac în Oradea vizează o paletă largă de dezvoltare, în domenii diferite, precum sectorul imobiliar, sectorul economic, industrial sau sanitar. Aceste proiecte vin în întâmpinarea nevoilor comunității, fapt care nu poate decât să ne bucure. O hală de depozitare, prelucrare și vânzare accesorii din PAL, extinderea unei clinici stomatologice, reorganizarea incintei situate pe str. Parc I.C. Brătianu, colț cu str. Romaniței și str. Ion Heliade Rădulescu, în vederea construirii de locuințe colective, sunt  exemple concrete în acest sens”, a precizat viceprimarul Arina Moș.

Hală de depozitare, prelucrare și vânzare accesorii PAL pe str. Corneliu Baba

S.C. Prestrend S.R.L. a solicitat aviz Arhitect Șef pentru Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) – construire hală cu două unități, una cu destinația de atelier depozit și prelucrare pal, iar cealaltă cu destinația de depozit accesorii mobilier cu zonă de vânzare pe str. Corneliu Baba (nr. cadastral 208753).

interlink.ro

Terenul pentru care s-a efectuat studiul are o suprafaţă totală de 1800 mp, fiind liber de construcţii. Acesta se învecinează la N-E, S-E cu proprietăţi private, hale industriale, service auto şi depozitare.

Regimul de înălțime al celor două unități va fi de P+etaj, suprafața totală a construcțiilor fiind de 759 mp (1079 mp suprafața desfășurată).

Parcela face parte dintr-o zonă industrială, studiată prin Planul Urbanistic Zonal (PUZ) aprobat prin HCL nr. 59/2017.

În incintă vor fi amenajate locuri de parcare conform reglementărilor din Planul Urbanistic General (PUG), fiind propuse 12 locuri de parcare pentru autoturisme și 12 locuri pentru staționare biciclete.

Extindere Clinica Lazăr – cabinete stomatologice

S.C Clinica Lazăr S.R.L a solicitat aviz de oportunitate pentru extinderea clinicii stomatologice existente pe str. Bogdan Petriceicu Hașdeu, nr.  22.

Proiectul prevede desființarea celor 3 apartamente din curtea interioară și construirea unui corp nou cu funcțiuni complementare clinicii stomatologice (radiologie, fizioterapie, tehnică dentară).

Proiectul a primit avizul favorabil al comisiei, cu condiția încadrării în reglementările PUZ– CP și a obținerii avizului Comisiei Zonale de Monumente, întrucât imobilul se află în zona construită protejată.

Ansamblu de locuințe colective cu 35 de apartamente

Firma S.C Invest Sunrise Com S.R.L a solicitat aviz Arhitect Șef pentru reorganizarea incintei situate pe str. Parc I.C. Brătianu, colț cu str. Romaniței și str. Ion Heliade Rădulescu, respectiv str. Parc I.C. Brătianu nr. 36 și 38, str. Ion Heliade Rădulescu nr. 29 și 31 și str. Romaniței nr. 2 și 4.

Prin această reorganizare, investitorul dorește amenajarea de locuințe colective cu un total de 35 de apartamente, cu spații comerciale la parter, cu parcare subterană, curte interioară, spații verzi. Ansamblul  va avea un regim maxim de înălțime S+P+3E + etaj retras.

În acest sens, firma a întocmit documentația pentru Planul Urbanistic de Detaliu (PUD), prezentând-o comisiei de urbanism, proiectul propunând demolarea unor corpuri de clădire parazitare din incintă, modernizarea, respectiv realizarea fațadelor corpurilor de clădire nefinalizate, extinderea acestora cu două corpuri noi de clădire, la aliniamentul străzilor Parc I.C. Brătianu și Ion Heliade Rădulescu.

Mai exact, beneficiarul dorește reglementarea în vederea demolării corpurilor C2, C3, C4, C5, C6, C7 și C8, recompartimentarea/ refațadizarea corpurilor C1 și C9, extinderea acestora și dezvoltarea de  locuințe colective cu spațiu comercial la parter (vezi planşa din ataș).

„În zona corpurilor care vor fi desființate se propune realizarea unui parcaj auto subteran, care va cuprinde cca 40 de locuri de parcare pentru autoturisme. Parcajul se va întinde și în subsolul corpului C1 și C9. Totodată, la nivelul străzii se propune dezvoltarea a două corpuri de clădire, extinderi ale corpurilor C1 și C9. Extinderile se vor dezvolta în aliniamentul străzilor I.C. Brătianu și I. H. Rădulescu. Astfel, corpul de clădire dezvoltat la strada I.C. Brătianu se va alipi la calcanul existent pe latura vestică și va avea un regim de înălţime de S+P+2. În acest corp se va dezvolta de-altfel și rampa de coborâre în subsol (parcare) cu acces direct din strada I.H. Rădulescu”, a precizat Radu Fortiș, arhitectul-șef al orașului.

Terenul studiat are o suprafață de cca 1.600 mp.

Ne găsești și pe Google News