Muzeul Orasului Oradea demonteaza acuzatiile facute de USR Bihor si Flavius Bunoiu
Diverse

Muzeul Orasului Oradea demonteaza acuzatiile facute de USR Bihor si Flavius Bunoiu

Urmarea comunicatelor apărute în mediul online, difuzate de către vicepreședintele USR Flavius Bunoiu, cu totul eronat și în necunoștință de cauză, cu referire la Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural, aducem clarificări atât cu privire la activitatea desfășurată cât și cu privire la statutul personalului aflat în somaj tehnic, se arata intr-un comunicat al Muzeului Orasului Oradea

Intr-un alt comunicat al USR Bihor, acestia acuzau Muzeul Orasului Oradea ca cheltuie fara rost bani, in perioada de criza sanitara: „În timp ce 30 din cei 40 de angajați ai Muzeului Orașului Oradea au fost trimiși în șomaj tehnic iar muzeul a fost închis pe perioada stării de urgenţă, instituția a cumpărat servicii de design, proiectare grafică, consultanță și publicitate pe Facebook, de la firma la care soția viceprimarului Florin Birta, Larisa, este Marketing Manager. Valoarea totală a contractelor acordate firmei Globencer este de 123 000 de lei plus TVA, după cum a descoperit Flavius Bunoiu, vicepreședinte al USR Bihor. “În vreme de pandemie își dovedește valabilitatea zicerea pentru unii mumă, pentru alții ciuma”, a declarat Flavius Bunoiu.

Asa cum era de asteptat, s-a demonstrat ca Flavius Bunoiu si USR Bihor, fara a detine informatii exacte si complete, a lansat acuzatii inexacte si incomplete, cu scopul de a induce in eroare publicul, ce au fost demontate unu cate unu de reprezentantii institutiei de cultura oradene, care au demontat pas cu pas fiecare acuzatie adusa de acestia. Va redam, mai jos, textul integral al comunicatului MoO:

Informații despre activitate

În perioada stării de urgență instituția muzeală nu și-a sistat activitatea, este suspendată doar activitatea cu publicul. Obiectul de activitate al instituției este mult mai divers raportat la patrimoniul mobil și imobil pe care îl deține sau administrează după caz.

Important este aspectul legat de patrimoniul imobil al muzeului, ce îl reprezintă cele două clădiri, Casa Darvas – La Roche de pe str. Iosif Vulcan nr. 11 și fostul sediu al Lojii Masonice din Oradea situat pe str. Armatei Române nr. 4, care beneficiază de lucrări de restaurare cu finanțare europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și urmează a fi deschise în cursul anul 2020 ca secții ale instituției muzeale. La aceste obiective NU au fost sistate lucrările, ele continuă și în perioada stării de urgență.

Precizăm că aceste obiective se află într-un stadiu avansat de finalizare a lucrărilor, urmând a se realiza amenajarea muzeală. Muzeul, prin reprezentanții legali participă la preluarea unor bunuri mobile de natura – componente IT, mobilier, fapt confirmat atât prin corespondenta realizată în această perioadă cu Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională, cât și prin semnarea proceselor verbale de recepție la anumite servicii.

După cum este bine cunoscut, într-un proiect cu finanțare europeană este obligatoriu, impus prin contractul de finanțare, să se realizeze acțiuni de promovare și includere a obiectivului în circuitul turistic până la finalizarea lucrărilor și menținerea pe întreaga perioadă de durabilitate de 5 ani, fapt solicitat Muzeului prin adresa nr 230588/230598 din 27-03-2020 de către Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

 Conform planului de activități pentru Casa Darvas – La Roche au fost începute demersurile din luna februarie și prima decadă a lunii martie. Ne referim aici la amenajarea muzeală, ce presupune documentare pentru panourile de informare ce vor fi expuse, restaurarea mobilierului și a tablourilor, dar și crearea unui concept de promovare a obiectivului raportat la identitatea vizuală a instituției muzeale.

În acest sens a fost realizată evaluarea serviciilor și lucrărilor necesare pe categorii pentru fiecare activitate, la întregul nivel insituțional.

Referitor la procedura privind achiziția serviciilor de abonament lunar de servicii de design și proiectare grafică și consultanță în implementare și concept de amenajare expozitii, precum și abonament lunar de promovare prin facebook au fost realizate cu respectarea Legii achizițiilor publice nr. 98 din 2016 și HG 395 din 2016 și anume:

” ART. 43 – din normele de aplicare a legii, HG 395 din 2016:

  • Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (5) din Lege. 

Art. 7 – din Legea 98/2016

    (5)  Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 135.060 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 450.200 lei.

    (2)  În cazul achiziţiei directe, autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza catalogul electronic pus la dispoziţie de SEAP sau de a publica un anunţ într-o secţiune dedicată a website-ului propriu/ANAP sau a SEAP, însoţit de descrierea produselor, serviciilor sau lucrărilor care urmează a fi achiziţionate.

    (3)  Prin excepţie de la alin. (1), în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei este mai mică de:

  1. a) 100.000 lei pentru produse şi servicii, respectiv 280.000 lei pentru lucrări, autoritatea contractantă poate achiziţiona direct, fără a utiliza catalogul electronic sau anunţul prealabil, prin consultarea a minimum trei candidaţi;
  2. b) 70.000 de lei, autoritatea contractantă poate achiziţiona direct pe baza unei singure oferte;
  3. c) 4.500 lei, autoritatea contractantă are dreptul de a plăti direct, pe baza angajamentului legal, fără acceptarea prealabilă a unei oferte. ”

Totodată se menționează în referatele achizițiilor și faptul că, în această valoare, au fost luate în calcul toate expozițiile temporare, permanente și evenimentele propuse pentru anul 2020, acțiuni menționate în planul de marketing cultural din primul an după acreditarea muzeului.

Serviciile oferite în baza acestor contracte sunt justificate atât prin documente concrete ce stau la baza achizițiilor serviciilor de amenajare muzeală pentru Casa Darvas – La Roche (a se vedea linkul https://muzeulmoo.ro/wp-content/uploads/2020/03/Proiect-amenajare-Casa-Darvas-La-Roche.pdf), cât și prin activitatea online desfășurată pe canalul de facebook, așa cum procedează toate instituțiile muzeale în această perioadă.

Vice Președintele USR Bihor, domnul Flavius Bunoiu, în articolul postat pe site-ul www.bunoiu.ro a utilizat expresii și construcții de fraze pentru ca publicul să perceapă greșit valoarea achizitiei,  la nivelul sumei de 60.000 lei lunar, in realitate fiind de 5.000 lei.

Atașăm o anexa raport pentru a înțelege care este necesarul de implicare la nivel de activități pentru realizarea unei expoziții. Deasemenea atașăm și o detaliere a unor servicii de promovare.

Dorim să menționăm că încă din luna martie au fost sistate toate campaniile media de promovare, până la redeschiderea instituțiilor muzeale. Acesta încă un punct care denotă lipsa de documentare a domnului Flavius Bunoiu, care prezintă campaniile de promovare ca fiind active și inutile în această perioadă. Toate campaniile de promovare și plățile fiind în acest moment sistate.

Cu privire la imobilul fostului sediu al Lojii Masonice din Oradea situat în pe str. Armatei Române nr. 4, urmează a fi demarată procedura de amenajare muzeală, în acest moment fiind în lucru descrierea conceptului și inițierea itinerării unei expoziții internaționale cu șorțuri masonice.

Exemplu –  finalitatea unei acțiuni cum este editarea anuarului, pornește de la colectarea materialelor documentare, care apoi se adaptează prin design și editare pentru a fi tipărit. La bază sunt documentele transmise într-un format editabil, neformatat, de la fiecare autor, de multe ori în programe diferite și prin aportul unui specialist rezultă publicația finală. Sunt etape la care participă o anumită categorie de personal specializat într-un anumit domeniu. Este doar un exemplu de activitate care presupune si implicarea serviciilor de grafic design si implementare concept de identitate vizuală a instituției, pe lângă multe alte expoziții și evenimente fiecare specifice în felul lor.

Despre activitatea muzeală desfășurată în ultimii 2 ani precizăm că aceasta nu se putea realiza fără o implicare și promovare activă, o identitate vizuală nouă, drept dovadă stau cele 86 de expoziții organizate, editarea anuarului muzeului – Acta Musei Varadiensis, Editura Treira, Realizarea site-ului https://muzeulmoo.ro și nu în ultimul rând, deschiderea Muzeului Istoriei Evreilor din Oradea, care în opinia publică și în presa locală și națională, este catalogat ca un muzeu modern, impresionant și valoros. https://www.youtube.com/watch?v=Mb1cxECEhxs

Activitatea desfășurată a generat și venituri din vânzarea de bilete prin creșterea numărului de vizitatori de la an la an. Am pornit în 2016 cu 17.367 vizitatori, 2017 – 34.019, 2018 – 42.715 și 2019 – 50.041, date certe rezultate din vânzarea biletelor.

Informații despre somajul tehnic

Muzeul are un efectiv de 41 de angajați, din care 1 persoană aflată în concediu de creștere și îngrijire a copilului.

Categoria de personal, în număr de 30, la care a fost suspendat contractual individual de muncă pe perioada stării de urgență se încadrează astfel: 1 sef birou arte vizuale, 6 muzeografi, 2 restauratori, 1 bibliotecar, 9 supraveghetori, 1 casier, 3 gestionari custozi, 2 tehnicieni, 3 îngrijitori, 2 muncitori calificați.

Personalul care asigură activitatea zilnică se aliniază tuturor reglementărilor privind starea de urgență, are atribuții definite clar și respectă măsurile de distanțare socială.

În semn de solidaritate față de cei care au veniturile diminuate pe perioada stării de urgență, personalul activ a renunțat la indemnizația de hrană și de doctorat.

În această perioadă continuă activitatea financiar – contabilă, prin depunerea balanței trimestriale, actualizarea programului contabil pentru operarea situațiilor de plată privind somajul tehnic și a altor concedii specifice perioadei, plata facturilor de utilități și alte operațiuni în comun cu ordonatorul principal de credite – Municipiul Oradea – serviciul buget. În ceea ce privesc serviciile tehnice acestea se realizeaza prin verificarea instalațiilor aflate în dotare și întreținerea clădirilor interior și exterior.

Precizăm că, Muzeul este finanțat din bugetul local al Municipiului Oradea, de importanță locală încadrată în categoria instituțiilor muzeale conform legii.

Ca atare, bugetul instituției provine din contribuția orădenilor, și nu considerăm că pe această periodă, trebuie folosit la plata integrală a salariilor unor categorii de personal, venit rezultat din munca la domiciliu – ne referim la un salariu net de 4.100 lei la muzeograf.

RAPORT - extras expozitie RAPORT extras expozitie MOSOIU

Ne găsiți și pe Google News