Modificări în Regulamentul privind activitatea de administrare a imobilelor la asociațiile de proprietari
Informatii utile

Modificări în Regulamentul privind activitatea de administrare a imobilelor la asociațiile de proprietari

Azi, 27 septembrie 2017, în cadrul conferinței de presă susținută de către viceprimarul Mircea Mălan, au fost prezentate și modificările privind activitatea de administrare a imobilelor, propuse a fi adoptate în ședința Consiliului Local de mâine.

Viceprimarul Mircea Mălan a declarat că în ședința de mâine vor intra spre aprobare Regulamentul privind înființarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului pentru administrarea de imobile și atestarea persoanelor juridice, și a făcut o scurtă sinteză a modificărilor propuse, care au ca scop creşterea calităţii actului de administrare a imobilelor și profesionalizarea serviciilor de administrare a asociațiilor de proprietari. Printre modificările propuse se numără: autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor, evaluarea administratorilor atestați, suspendarea atestatului de administrator de imobile și retragerea atestatului de administrator de imobile.

Astfel dacă înainte puteau fi atestate doar persoane fizice, acum regulamentul permite și atestarea persoanelor juridice în următoarele condiții: să fie înființate și înregistrate potrivit legilor române, să aibă capacitate de exercițiu, să aibă sediul în municipiul Oradea, să nu fi intrat în insolvență conform Legii nr. 85/2014, să nu înregistreze debite restante la plata contribuțiilor datorate bugetului de stat și bugetului local, să aibă ca obiect principal de activitate domeniul asociațiilor de proprietari ori ca activitate principală administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract și să aibă angajate persoane fizice atestate în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare.

O altă modificare vizează evaluarea administratorilor atestați. Atestatul de administrator de imobil este valabil în condițiile vizării sale la cel puțin doi ani de către Comisia de atestare/autorizare numită prin dispoziția Primarului Municipiului Oradea. Vizarea atestatului de administrator de imobil se efectuează în urma promovării de către administrator a unui test tip grilă care va conține 20 de întrebări din legislația specifică activității de administrare a imobilelor, acesta considerându-se promovat în cazul obținerii a cel puțin 85 de puncte.

interlink.ro

În ceea ce privește cazurile de suspendare a atestatului de administrator de imobile, acestea sunt următoarele: dacă administratorul atestat este în faza de cercetare sau a fost trimis în judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni în legătură cu activitatea pentru care a fost atestat, dacă nu se prezintă la evaluare la cel puțin doi ani, dacă în urma evaluării nu a promovat testul sau în cazul în care se dispune ca măsură complementară aplicarea unei sancțiuni contravenționale pe o perioadă de cel puțin 6 luni, pentru neîndeplinirea atribuțiilor aferente funcției de administrator de imobile. Suspendarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult 6 luni, după care, în cazul în care administratorul care a solicitat o nouă evaluare nu promovează acest test, atestatul se retrage.

Retragerea atestatului de administrator de imobile se face în cazul în care administratorul atestat a fost suspendat de două ori (cu excepția situației de suspendare la cerere), când fiind suspendat își continuă activitatea de administrare, când a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, când nu a promovat examenul de evaluare periodică în două sesiuni succesive, sau dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 4 lit. a, b, d, e din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de atestare a persoanelor fizice în vederea îndeplinirii funcției de administrator de imobile și autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor la asociațiile de proprietari (capacitate de exercițiu, cetățenie română, stare de sănătate corespunzătoare, domiciliu în municipiul Oradea).

O componentă importantă a strategiei noastre privind îmbunătățirea vieții la bloc este și profesionalizarea activității de administrare a asociațiilor de proprietari și creșterea calității serviciilor oferite. În acest sens ne-am propus să venim cu câteva reglementări noi tocmai pentru a veni în sprijinul cerințelor cetățenilor. Și pentru că vrem să fim cât mai adaptați la realitate, i-am invitat la întâlniri succesive în cartiere pe toți administratorii atestați, unde am prezentat și principalele modificări propuse pentru asociațiile de proprietari. În perioada următoare vom organiza întâlniri publice cu caracter de constanță pentru implementarea programului pentru asociații de proprietari. Ne-am propus ca la aceste întâlniri să invităm și directori din regiile subordonate Consiliiului Local pentru a încerca să rezolvăm anumite probleme din cartiere și pentru a îmbunătăți comunicarea cu administratorii de imobile”, a declarat Mircea Mălan, viceprimarul municipiului Oradea.

Foto: arhiva

Ne găsești și pe Google News