Misiunile si recomandările pompierilor militari pentru prevenirea incendiilor în perioada Sărbătorilor Pascale
Stiri Oradea

Misiunile si recomandările pompierilor militari pentru prevenirea incendiilor în perioada Sărbătorilor Pascale

chilipirul-zilei.ro/
Premergător şi pe timpul Sfintelor Sărbători de Paşti, efectivele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” vor fi angrenate într-o serie de activităţi ce au drept scop asigurarea protecţiei şi siguranţei cetăţenilor şi patrimoniului istoric şi cultural cuprins în cadrul unităţilor de cult..

Astfel, ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Inspecţiei de Prevenire desfăşoară, în această perioadă, activităţi de control, verificând modul în care sunt respectate normele de apărare împotriva incendiilor şi  acordând sprijin şi îndrumare în acest domeniu, reprezentanților lăcaşurilor de cult din întreg judeţul. În cadrul controalelor efectuate se urmăreşte în mod special înlăturarea cauzelor potenţial generatoare de incendiu (instalaţii electrice cu improvizaţii, instalaţii de încălzire), dotarea cu mijloace de primă intervenţie şi instruirea personalului pentru intervenţia în caz de producere a unui incendiu.

Totodată, în Noaptea Învierii, pompierii militari vor executa activităţi de supraveghere, la faţa locului, a respectării măsurilor de prevenire a incendiilor pe durata desfăşurării manifestărilor religioase cu public numeros şi 200 de cadre vor asigura un răspuns prompt în situaţia producerii unor evenimente nedorite.         

În scopul evitării unor evenimente de natură să pericliteze viaţa persoanelor şi integritatea patrimoniului istoric şi cultural cuprins în cadrul unităţilor de cult, se cuvine să reţinem atenția slujitorilor bisericilor, mănăstirilor şi schiturilor să asigure şi să vegheze la respectarea următoarelor reguli de prevenire a situațiilor de urgență:     

decathlon.ro
 • Accesul credincioşilor în incinta lăcaşului de cult va fi permis în limita capacităţii bisericii, în scopul evitării accidentelor;
 • Menţinerea uşilor de acces/evacuare în poziţie deschisă, în mod obligatoriu, pe timpul slujbelor religioase. În condiţiile unui număr foarte mare de credincioşi se recomandă desfăşurarea slujbelor religioase în exteriorul bisericii;
 • Marcarea vizibilă a ieşirilor şi stabilirea modului de evacuare a persoanelor în caz de pericol pentru evitarea producerii de accidente;
 • Aprinderea şi aşezarea lumânarilor se va face numai în locurile special amenajate în acest sens (în exteriorul lăcaşelor şi la distanţa de siguranţă faţă de vegetaţie, construcţii, elemente combustibile);
 • Stingerea lumânărilor la terminarea activităţilor şi evacuarea resturilor în locuri sigure, în afara bisericii. Permanent, o persoană desemnată va supraveghea stingerea lumânărilor căzute sau consumate și mijloacele de încălzire ale lăcaşurilor de cult, iar după terminarea activităţii va asigura scoaterea de sub tensiune a aparatelor electrice şi instalaţiei de iluminat;
 • Amplasarea mijloacelor de încălzire la distanţe de siguranţă faţă de materialele combustibile şi supravegherea acestora pe tot timpul funcţionării;
 • Verificarea periodică, de către o persoană specializată, a instalaţiilor electrice, a mijloacelor de încălzire centrală şi locală, a coşurilor de evacuare a fumului şi remedierea deficienţelor constatate;
 • Dotarea lăcaşurilor de cult cu mijloace de primă intervenţie şi menţinerea acestora în stare permanentă de funcţionare;
 • Instruirea persoanelor cazate în spaţiile destinate primirii oaspeţilor sau în căminele de bătrâni din incinta mănăstirilor sau aparţinând acestora, precum şi a persoanelor cu sarcini de supraveghere, pentru cunoaşterea şi respectarea regulilor de prevenire a incendiilor la exploatarea mijloacelor de încălzire, a instalaţiilor electrice, a sistemului existent de alarmare în caz de incendiu, la utilizarea focului deschis cât şi privind interdicţia fumatului.

         În cazul producerii unei situaţii de urgenţă, se acţionează imediat pentru:

 • asigurarea operativă a evacuării persoanelor din incinta bisericii şi a valorilor adăpostite în lăcaşul de cult;
 • anunţarea, de îndată, a pompierilor, la numărul unic de apel de urgenţă 112;
 • desfăşurarea primei intervenţii cu mijloacele tehnice din dotare.

Întrucât, de Sfintele Paşti, credincioşii se îndreaptă în număr foarte mare spre lăcaşurile de cult, reamintim tuturor acestora obligativitatea respectării următoarelor reguli de apărare împotriva incendiilor:

 • Accesul în biserici se va face cu respectarea capacităţii de ocupare a acestora, în scopul evitării  producerii unor evenimente nedorite şi pentru a asigura evacuarea în condiţii optime;
 • Supravegheaţi în permanenţă lumânarea pe care aţi aprins-o şi păstraţi distanţa faţă de persoanele din jur, mobilier, decoruri sau alte materiale inflamabile;
 • Depuneţi lumânările aprinse doar în suporturile din tăvile metalice umplute cu nisip sau apă şi nu intraţi cu acestea în incinta bisericii;
 • Nu blocaţi cu autoturismele proprietate personală căile de acces spre lăcaşele de cult sau hidranţii stradali, pentru a permite echipajelor de pompieri să intervină în cazul producerii unei situaţii de urgenţă;
 • În cazul producerii unui început de incendiu, păstraţi-vă calmul, nu produceţi panică, nu vă împingeţi şi evacuaţi în ordine spaţiul respectiv, utilizând căile de evacuare marcate;
 • În caz de urgenţă respectaţi îndrumările persoanelor desemnate să coordoneze evacuarea enoriaşilor din lăcaşul de cult;
 • În cazul producerii unui eventual incendiu, apelaţi numărul unic de urgenţă 112.