Masinile identificate a fi abandonate urmeaza sa fie ridicate de pe domeniul public
Informatii utile

Masinile identificate a fi abandonate urmeaza sa fie ridicate de pe domeniul public

Pentru identificarea proprietarilor sau deținătorilor legali ai vehiculelor abandonate (fără număr de înmatriculare) sau abandonate pe domeniul public al municipului Oradea, pentru care agenții din cadrul Poliției Locale au întocmit procese verbale de constatare și somații care au fost afișate pe carosieriile autovehiculelor conform anexei nr. 1VA și VFS, Primăria Oradea – Direcția Patrimoniu Imobiliar – Serviciul Parcări anunță că vehiculele sunt presupuse a fi abandonate sau fără stăpân conform prevederilor Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ−teritoriale.

Fiind necesară eliberarea domeniului public, vehiculele vor fi ridicate, transportate și depozitate în spațiul special destinat depozitării vehiculelor abandonate sau fără stăpân.

STRADA NR NR. INMATRICULARE MARCA Data somatie
W. Shakespeare 11 FARA NUMERE Peugeot 16-12-16
Seleusului 47 A KH UA 138 Ford  28-12-16
Piata Ep. Ignatie Darobant 10 BH 03 NHW Peugeot 02-01-17
Calea Aradului 13 BH 04 GME Opel Vectra 18-01-17

În situația în care vehiculele nu vor fi revendicate de proprietari sau de deținătorii legali, după expirarea unui termen de 5 zile de la data anunțului, acestea vor trece în proprietatea Municipiului Oradea și vor fi valorificate în condițiile legii.

Informații suplimentare se pot obține la Serviciul Parcări, Piaţa Unirii nr. 1, telefon 0259/449.331.