Liceul Don Orione va primi finantare pentru un proiect de turism, in judetul Bihor
Stiri Oradea

Liceul Don Orione va primi finantare pentru un proiect de turism, in judetul Bihor

Prin intermediul acestui proiect, Societatea de Binefacere „Don Orione”, în colaborare cu partenerii săi de proiect din Ungaria, Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Békés și Parcul Național Crișuri – Mureș din același județ, şi-au propus îmbunătăţirea colaborării transfrontaliere dintre România şi Ungaria în domeniul managementului și promovării patrimoniului natural al zonei transfrontaliere.

Proiectul a fost depus spre finanțare de către Societatea de Binefacere “Don Orione” Oradea în colaborare cu partenerii de proiect în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria 2014 – 2020. Pe data de 18 ianuarie 2018 liderul de proiect a primit înştiinţarea oficială privind aprobarea finanţării proiectului. Momentan este în curs de derulare etapa de semnare a contractului de finanțare a proiectului.

Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni, activitățile bilaterale derulându-se în perioada 1 martie 2018 – 29 februarie 2020. Bugetul total al proiectului este de 1.117.788,09 Euro, din care 400.100 Euro revin Societăţii de Binefacere “Don Orione”, 630.000 Euro revin Parcului Național Crișuri – Mureș din județul Békés, iar 87.688,09 Euro revin Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Békés.

Obiectivele proiectului sunt:

interlink.ro
  • Sprijinirea dezvoltării atracțiilor turistice competitive, realizate prin cooperare bilaterală, atracții care contribuie la diversificarea produselor turistice din regiunea transfrontalieră;
  • Îmbunătățirea capacităților integrate ale managementului de mediu cu scopul protecției și utilizării durabile a patrimoniului natural și a resurselor;
  • Sensibilizarea publicului cu privire la importanța protecției durabile și a dezvoltării patrimoniului natural din această regiune transfrontalieră.

În ceea ce privește activitățile proiectului ,,Joint Challenge and Joint Cooperation for the Management of Cross-Border Natural Heritage” (Provocări comune și cooperare pentru gestionarea patrimoniului natural transfrontalier), derulate de către partea română, dorim să amintim următoarele:

  1. Vom pune bazele unui Refugiu Turistic în localitatea bihoreană Zece Hotare, comuna Șuncuiuș. Mai exact, vom construi un spaţiu destinat turiştilor, care vor să poposescă şi să admire frumuseţile naturale beneficiind în acelaşi timp de anumite facilităţi cum ar fi acces la curent electric, utilităţi, servicii de prim ajutor, spaţii de informare turistică etc. Acest popas turistic va fi prevăzut şi cu un Observator pentru a putea admira de la înălțime peisajul. Refugul va fi accesibil și persoanele cu dizabilitați motorii, Observatorul fiind dotat cu un lift.
  2. Vom organiza rute tematice cu scop educaţional în aceste zone şi vom participa la igienizarea unei largi suprafeţe de teren Natura 2000 pentru a-i reda frumuseţea pe care o merită.
  3. Vom organiza programe educaţionale pentru copii şi tineri, cu privire la biodiversitate şi protecţia naturii, ţintind pe termen lung formarea unei atitudini sănătoase cu privire la protejarea patrimoniului natural. Ne propunem să transmitem tinerilor iubirea pentru natură prin multiple activităţi, cum ar fi: şcoala în natură, cursuri despre natură, înfiinţarea unei mini grădini zoologice şi botanice.

Pentru mai multe informaţii despre proiect contactaţi-ne la nr. de tel. 0359/409729 sau consultaţi paginile de internet www.oradea.donorioneromania.ro, www.ldo.ro sau pagina de facebook a Societății de Binefacere “Don Orione”.

 

Ne găsești și pe Google News