Lectie de preventie pentru copiii Centrului de Ingrijire de Zi din Oradea
Stiri Oradea

Lectie de preventie pentru copiii Centrului de Ingrijire de Zi din Oradea

În cadrul bunei colaborări dintre Direcția de Asistență Socială Oradea și Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bihor, copiii din Centrul de Îngrijire de Zi au participat la o acțiune în cadrul Proiectului naţional „NECENZURAT”, pentru copiii din ciclul gimnazial şi „ABC-ul emoțiilor” pentru copiii din ciclul primar.

„NECENZURAT” este un program de prevenire a consumului de droguri, adresat adolescenţilor, având la bază modelul comprehensiv al influenţei sociale.

Scopul acestei abordări este de a dezvolta, în rândul copiilor, aptitudini specifice şi resurse de care au nevoie pentru a rezista influenţelor sociale, de a înţelege corect cunoştinţele despre droguri şi efectele lor asupra sănătăţii individuale şi colective.

Obiectivul general al proiectului vizează formarea unor abilităţi de viaţă necesare luării unor decizii informate, corecte şi responsabile în legătură cu consumul de tutun, alcool şi droguri, şi constă în derularea a 12 lecţii tematice.

„ABC-ul emoțiilor” este un proiect de formare şi consolidare a abilităţilor emoţionale cu rol de factori de protecţie în prevenirea consumului de droguri, punând accent pe: conştientizarea de sine, abilităţi de comunicare asertivă, gestionarea emoţiilor negative, abilitatea de a face faţă presiunii grupului şi de adoptare a deciziilor pentru o dezvoltare sănătoasă, şi constă în derularea a 6 lecţii tematice.

Pe parcursul activității, copiii s-au implicat în dezbaterea acestor aspecte, prin discuţii interactive, fiind dornici să afle lucruri noi şi utile, manifestându-şi curiozitatea şi nerăbdarea pentru viitoarele lecţii tematice.