La Oradea daca nu muncesti, nu primesti! DASO scoate asistatii sociali la munca in folosul comunitatii.
Stiri Oradea

La Oradea daca nu muncesti, nu primesti! DASO scoate asistatii sociali la munca in folosul comunitatii.

Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, face parte dintr-o abordare mai complexă a eliminării sărăciei, prevede măsuri de protecție și ajutor temporar pentru persoanele supuse riscului de sărăcie şi excluziune socială fiind o formă de sprijin  în scopul creşterii calităţii vieţii anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres de lege.

Beneficiarii de ajutor social, apți de muncă, au obligativitatea de a presta acțiuni sau lucrări în folosul comunității.

Astfel, Campania „Nu muncești, nu primești” inițiată de către Direcția de Asistență Socială Oradea în 2019, care are ca scop responsabilizarea beneficiarilor de servicii și beneficii sociale și formarea de deprinderi de muncă independentă, continuă în fiecare lună. Anual, prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea se stabilesc amplasamentele unde se efectuează acțiunile și lucrările în folosul comunității, de coordonarea acestora fiind responsabilă Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea care, în colaborare cu operatorul de salubritate (RER Vest SA Oradea), organizează zilnic activitatea beneficiarilor de ajutor social. În principal activitățile constau în salubrizarea unor spații publice, malurile Crișului Repede, Grădina Zoologică, parcuri, giratorii, spații verzi etc., monitorizarea lor fiind asigurată de către reprezentanții RER, consilierii PMO și consilierii Direcției de Asistență Socială Oradea.

Totodată, obligativitatea de efectuare a unui număr de 72 de ore de acțiuni și lucrări în folosul comunității a fost stabilită prin hotărâre de Consiliu Local și pentru beneficiarii de servicii de servire a hranei acordate potrivit Legii nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social, media lunară a acestora fiind de 25 de persoane. Media lunară a beneficiarilor de cantină socială este de 67 dintre care 55 sunt copii.

Asistatii sociali din cadrul Serviciului Social al DAS Oradea, se deplasează zilnic pe teren, în zonele stabilite pentru efectuarea muncii în folosul comunității, pentru  monitorizarea persoanelor care efectuează orele de muncă/lucrări de interes local în zona blocurilor de pe str. Voltaire și străzile adiacente, precum și în celelalte amplasamente. Scopul monitorizării muncii prestate de aceste persoane este de a le acorda ajutorul social doar cu condiția efectuării orelor de muncă în folosul comunității.

În prezent, în municipiul Oradea, beneficiază de ajutor social 134 de familii, din care 144 sunt adulți și 129 sunt copii. Dintre aceștia 38 de persoane au obligativitatea de a presta activități în folosul comunității. Numărul relativ mic al persoanelor care prestează muncă în folosul comunității se explică prin faptul că, potrivit Legii 416/2001, din familiile beneficiare de ajutor social doar o singură persoană majoră și aptă are obligația de a efectua ore de muncă în folosul comunității.

De asemenea sunt scutiți de muncă părinții care au în îngrijire copii sub 7 ani, persoanele care au împlinit vârsta legală de pensionare și persoanele inapte de muncă (incapacitatea fiind dovedită cu acte medicale: certificat de încadrare în grad de handicap sau certificatul medical de constatare a capacității de muncă eliberat de comisia specială).

Ne găsiți și pe Google News