Jandarmeria Bihor face angajari directe, pe baza de concurs
Stiri Oradea

Jandarmeria Bihor face angajari directe, pe baza de concurs

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bihor anunta, ca organizează concurs, prin încadrare directă, în vederea ocupării mai multor posturi vacante. Va prezentam, mai jos, oferta de angajare a Jandarmeriei Bihor, asa cum ne-a fost ea transmisa:
 1. Ofiţer specialist II Auto, Serviciul Logistic din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bihor.

                 Condiţii conform fişei postului:

 • pregătirea necesară ocupantului postului:
 • studii universitare de licenţă – ciclul I Bologna sau studii universitare de lungă durată cu licenţă, în domeniul fundamental Ştiinţe inginereşti, ramura de ştiinţă Ingineria transporturilor, domeniul de studii Ingineria autovehiculelor şi Ingineria transporturilor, specializările:
 • Construcţii de autovehicule;
 • Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule;
 • Autovehicule rutiere;
 • Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule;
 • Blindate, automobile şi tractoare;

Candidaţii care solicită înscrierea la concurs, pot depune cererea de înscriere până la data de 15.11.2018 ora 14.00. Concursul se va desfăşura în data de 12.12.2018, la sediul I.J.J. Bihor.

 1. Subofiţer tehnic principal, Tehnologia informaţiei, din cadrul Serviciului Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.

               Condiţii conform fişei postului:

 • pregătirea necesară ocupantului postului: studii medii militare sau civile, cu diplomă de bacalaureat;
 • pregătire de specialitate: profil: electronică, informatică;

Candidaţii care solicită înscrierea la concurs, pot depune cererea de înscriere până la data de16.11.2018 ora 14.00. Concursul se va desfăşura în data de 11.12.2018, la sediul I.J.J. Bihor.

 1. Subofiţer tehnic principal, Comunicaţii, din cadrul Serviciului Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. 

                Condiţii conform fişei postului:

 • pregătirea necesară ocupantului postului: studii medii militare sau civile, cu diplomă de bacalaureat;
 • pregătire de specialitate: profil: electronică, telecomunicaţii, electrotehnică, informatică

Candidaţii care solicită înscrierea la concurs, pot depune cererea de înscriere până la data de16.11.2018 ora 14.00. Concursul se va desfăşura în data de 13.12.2018, la sediul I.J.J. Bihor.

 1. Subofiţer administrativ principal, Financiar. 

                 Condiţii conform fişei postului:

 • pregătirea necesară ocupantului postului: studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • pregătire de specialitate: cel puţin studii postliceale sau cursuri de specializare / perfecţionare / alte cursuri, în domeniul economic, numai dacă pregătirea de bază nu are profil economic.

Candidaţii care solicită înscrierea la concurs, pot depune cererea de înscriere până la data de 26.11.2018 ora 14.00. Concursul se va desfăşura în data de 18.12.2018, la sediul I.J.J. Bihor. 

Pentru a putea participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

 1. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 6. g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 7. h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 8. i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 9. j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.