ISU Crisana sarbatoreste in 28 FEBRUARIE –  Ziua Protecţiei Civile din România
Comunicate de presa

ISU Crisana sarbatoreste in 28 FEBRUARIE – Ziua Protecţiei Civile din România

În data de 28 februarie, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor sărbătoreşte 84 de ani de la legiferarea Protecţiei Civile în România, dată la care, Regele Carol al  II-lea a aprobat prin Înaltul Decret Regal nr. 468 din 1933 „Regulamentul Apărării Pasive în România”.

            La nivelul judeţului Bihor, coordonarea realizării măsurilor de protecţie civilă se efectuează de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana”, pompierii militari bihoreni având misiunea de a proteja viaţa şi bunurile populaţiei în faţa ameninţărilor generate de tipurile de risc specifice judeţului.

            Activitatea pe linia protecţiei civile desfăşurată de inspectorat, constă în activităţi preventive derulate la nivelul organelor administraţiei locale, materializate prin: controale (la unităţi administrativ-teritoriale, operatori economici care desfăşoară activităţi în care sunt implicate substanţe periculoase, instituţii/operatori economici clasificaţi din punct de vedere al protecţiei civile, obiective hidrotehnice cu rol de apărare la inundaţii, servicii voluntare / private pentru situaţii de urgenţă), verificări ale sirenelor de alarmare, spaţiilor de adăpostire, localităţilor aflate în zone care prezintă risc de inundaţii/alunecări de teren, spaţiilor de evacuare a populaţiei în situaţii de urgenţă şi alte activităţi specifice (executarea de exerciţii de alarmare publică, intervenţii pentru acordarea primului ajutor calificat, misiuni pirotehnice, intervenţii ale echipajului de primă cercetare şi evaluare chimică, biologică, radiologică, nucleară (C.B.R.N.), avizarea rutelor de transport al deşeurilor periculoase etc.).    

          O altă misiune importantă pe linie de protecţie civilă desfăşurată de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” o reprezintă pregătirea organismelor/structurilor pentru  managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi a populaţiei, salariaţilor, studenţilor, elevilor şi preşcolarilor, pentru cunoaşterea tipurilor de risc la care pot fi expuşi şi a măsurilor pe care trebuie să le aplice în cazul producerii unor situaţii de urgenţă generate de diferite tipuri de risc.

            Astfel, în anul 2016, pe linia pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă au fost desfăşurate peste 2740 de activităţi cu personalul cu atribuţii pe această linie din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor şi operatorilor economici, 101 exerciţii de alarmare publică şi antrenare a comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, 1834 exerciţii practice privind modul de comportare în situaţii de urgenţă, iar în cadrul celor 271 astfel de activități desfășurate la unitățile de învățământ, au fost angrenați peste 30 000 de elevi, studenți, cadre didactice și personal auxiliar. De asemenea, au fost organizate peste 90 de lecţii deschise şi  concursuri tematice în domeniu, la care au participat aproximativ 3500 de preşcolari, elevi şi personal didactic.

În anul 2016, în zona de competență a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Crişana” al Judeţului Bihor au avut loc 10010 evenimente, ce au implicat intervenția operativă a subunităților de pompieri și a serviciilor voluntare și private, în medie 27 de intervenții pe zi pentru acordarea primului ajutor calificat și a asistenței medicale de urgență, pentru stingerea incendiilor, asistenţa persoanelor, misiuni pirotehnice, operaţiuni de înlăturare a efectelor fenomenelor meteorologice periculoase şi intervenţii la alte situaţii de urgenţă. Au fost monitorizate 2513  transporturi de substanţe şi deşeuri periculoase, respectiv transporturi cu regim special.  De asemenea, în cursul anului precedent, au fost primite 230 de mesaje de prevenire privind fenomenele meteorologice/hidrologice periculoase, fiind retransmise prin SMS, fax şi e-mail, către membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi instituţiilor cu funcţii de sprijin, printr-un număr de 50 088 mesaje de înştiinţare.

Ne găsiți și pe Google News