Gavrila Ghilea: Guvernul să se pună cu burta pe cartea funciară!
Gavrila Ghilea

Gavrila Ghilea: Guvernul să se pună cu burta pe cartea funciară!

În Declaraţia sa politică săptămânală, deputatul liberal Găvrilă Ghilea a criticat lentoarea cu care se implementează Programul  naţional  de  cadastru  şi  carte  funciară,  instituit prin Legea nr. 7 din anul 1996, în  scopul  înregistrării   gratuite a imobilelor într-un sistem integrat, al realizării planului cadastral al imobilelor şi deschiderii cărţilor funciare la nivelul tuturor unităţilor  administrativ­teritoriale.

„A trebuit să treacă nu mai puţin de 19 ani până când, prin Hotărârea nr. 294/2015, Guvernul României să aprobe Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023, dar până la realizarea unui inventar complet al tuturor  proprietăților imobiliare, finalizarea înregistrării terenurilor agricole şi deschiderea gratuită a cărților funciare pentru toate proprietățile din România mai este cale lungă, iar rezultatele de etapă nu sunt deloc încurajatoare”, a precizat deputatul bihorean.

Parlamentarul PNL citează, în demersul său, informaţii diseminate pe site-ul propriu de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din care rezultă că, la data de 01.03.2019 – deci după 23 de ani de la adoptarea Legii nr. 7/1996 (!) – din totalul de 3.181 UAT-uri din România, au fost finalizate lucrări de înregistrare sistematică în integralitate doar în 61 dintre acestea, ceea ce reprezintă mai puţin de 2% din obiectiv.

Chiar dacă aceeaşi sursă menţionează că, în prezent, sunt în derulare lucrări de înregistrare sistematică în 2386 UAT-uri, deputatul Găvrilă Ghilea este nemulţumit că „nu se precizează nimic despre stadiul fizic al acestora şi nici despre restul de 734 UAT-uri, în care probabil acestea nici nu au început”, solicitând „asumarea şi aplicarea unui pachet de măsuri pentru accelerarea derulării activităţilor specifice în vederea clarificării regimului juridic al tuturor proprietăţilor imobiliare până la finalul actualului ciclu de finanţare 2014-2020”, în condiţiile în care POR susţine implementarea programului național de cadastru și carte funciară prin proiectul major “Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”.

Va redam, mai jos, textul integral al declaratiei deputatului liberal Gavrila Ghilea:

Programul  naţional  de  cadastru  şi  carte  funciară  a fost instituit prin Legea cadastrului şI publicităţii imobiliare nr. 7 din anul 1996, în  scopul  înregistrării   gratuite   a   imobilelor   într-un   sistem  integrat,  al realizării  planului  cadastral  al  imobilelor şi deschiderii cărţilor funciare la nivelul tuturor unităţilor  administrativ­teritoriale.

A trebuit să treacă nu mai puţin de 19 ani până când, prin Hotărârea nr. 294/2015, Guvernul României să aprobe Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023. Dar până la realizarea unui inventar complet al tuturor  proprietăților imobiliare, finalizarea înregistrării terenurilor agricole şi deschiderea gratuită a cărților funciare pentru toate proprietățile din România mai este cale lungă, iar rezultatele de etapă nu sunt deloc încurajatoare.

Conform acestui ultim act normativ, înregistrarea sistematică a imobilelor urma să se realizeze în cadrul unui proces complex, care includea, în principal,  realizarea de campanii de informare şi conştientizare publică a proprietarilor, respectiv a posesorilor şi a altor deţinători, identificarea imobilelor, a titularilor drepturilor reale şi a posesorilor acestora, realizarea de măsurători cadastrale, colectarea actelor juridice de la deţinători, integrarea şi prelucrarea datelor şi întocmirea documentelor cadastrale, afişarea publică, în condiţiile Legii, a documentelor cadastrale, înregistrarea şi soluţionarea cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului, inclusiv în ceea ce priveşte contestarea calităţii de  posesor, actualizarea documentelor cadastrale şi deschiderea cărţilor funciare, emiterea şi plata certificatelor de moştenitor, a certificatelor de moştenitor  suplimentar, a certificatelor de legatar şi a certificatelor de vacanţă succesorală,  întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, în termenele şi condiţiile prevăzute de art. 9 alin. (7) –  (9) din Lege.

Cu toate acestea, din informaţiile diseminate pe site-ul propriu de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară rezultă că, la data de 01.03.2019, deci după 23 de ani de la adoptarea Legii nr. 7/1996, din totalul de 3.181 UAT-uri din România, au fost finalizate lucrări de înregistrare sistematică în integralitate doar în 61 dintre acestea, ceea ce reprezintă mai puţin de 2% din obiectiv.

Chiar dacă aceeaşi sursă menţionează că, în prezent, sunt în derulare lucrări de înregistrare sistematică în 2386 UAT-uri, nu se precizează nimic despre stadiul fizic al acestora şi nici despre restul de 734 UAT-uri, în care probabil acestea nici nu au început.

 În condiţiile în care Programul Operaţional Regional susţine implementarea programului național de cadastru și carte funciară prin proiectul major “Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, este imperios necesară asumarea şi aplicarea unui pachet de măsuri pentru accelerarea derulării activităţilor specifice în vederea clarificării regimului juridic al tuturor proprietăţilor imobiliare până la finalul actualului ciclu de finanţare 2014-2020.

Altminteri, cadastrarea gratuită va rămâne un vis neîmplinit al tuturor românilor şi o temă (e)ternă a viitoarelor campanii electorale.

loading...