Doua cladiri de patrimoniu, preluate de administratia locala, vor fi reabilitate si transformate in muzee
Stiri Oradea

Doua cladiri de patrimoniu, preluate de administratia locala, vor fi reabilitate si transformate in muzee

noriel.ro

In vara acestui an, la o sedinta a Consiliului Local Oradea, s-a dat acordul pentru demararea procedurii de transmitere din domeniul statului în domeniul public al Municipiului Oradea a fostei clădiri a Vămii Oradea, în vederea înfiinţării Muzeului Francmasoneriei si a Sinagogii Ortodoxă „Hinech Neorim”, situat în Oradea, str. Primăriei nr. 25

Astazi, Primarul Oradiei, Ilie Bolojan, ne anunta ca: „Am obţinut clasarea a două clădiri din Oradea ca monumente istorice: sinagoga ortodoxă de pe strada Primăriei şi fosta clădire a Vămii, de pe strada Armatei Române. Acest lucru este important deoarece în acest fel vom putea obţine fonduri europene nerambursabile pentru reabilitarea şi transformarea lor în muzee: sinagoga va deveni Muzeu al comunităţii evreieşti iar în fosta clădire a Vămii vom înfiinţa Muzeul Francmasoneriei.

Imobilul constând din construcţii şi teren, cu o suprafaţă totală de 1714 mp, se afla în administrarea Ministerului Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

orange.ro

cladirea-vamii-muzeul-francmasoneriei-din-oradea

 

Clădirea a fost construită la începutul secolului XX, ca sediu al masoneriei regionale. Primăria Oradea acordă o atenţie deosebită reabilitării construcţiilor cu valoare istorică şi realizării investiţiilor de interes public în vederea atragerii turiştilor în oraş şi pentru punerea în valoare a patrimoniului şi tradiţiilor locale. În cazul acestei clădiri, municipalitatea doreşte transformarea ei în Muzeul Francmasoneriei.

Anul trecut, Consiliul Local a mai aprobat un proiect de hotărâre având acelaşi conţinut, însă Ministerul Dezvoltării Regionale şi a Administraţiei Publice, în calitate de coautor al proiectului de act normativ, a solicitat refacerea documentaţiei, astfel ca ea să fie în concordanţă cu situaţia juridică actuală a imobilului. 

Fonduri nerambursabile pentru crearea unui Muzeu al Evreilor

Municipiul Oradea are interesul de a accesa fonduri nerambursabile pentru reabilitarea și reconversia funcțională a imobilului Sinagoga Ortodoxă „Hinech Neorim”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și transformarea acestuia în Muzeu al comunității evreiești și alte activități muzeale și ținând cont de faptul că prin demararea procesului de restaurare a imobilului Sinagoga Ortodoxă „Hinech Neorim”.

Proiectul de amenajare a unui Muzeu de istorie a evreilor din Oradea şi Bihor în incinta sinagogii ortodoxe de pe strada Primăriei a fost realizat în colaborare cu Comunitatea Evreilor din Oradea şi Muzeul Ţării Crişurilor. Ambasada SUA a alocat pentru acest prim proiect suma de 129.000 de dolari.

sinagoga-ortodoxa-oradea

Astfel, au fost executate lucrările prevăzute iniţial de consolidare şi reabilitare sinagogii: asigurarea stabilităţii structurale, rigidizarea şi conservarea elementelor de şarpantă, înlocuirea învelitorii din tablă zincată şi ţigle, refacerea tencuielilor exterioare şi a elementelor decorative ale acesteia etc.

Luând în considerare faptul că finanţarea nu a fost suficientă pentru complexitatea lucrărilor de renovare, prin continuarea procesului de restaurare a imobilului Sinagoga Ortodoxă „Hinech Neorim”, se urmăreşte readucerea în atenţia şi conştiinţa publică a valorilor de patrimoniu pe care le deţine oraşul Oradea. De asemenea, prin funcţiunea nou alocată se doreşte introducerea monumentului în circuitul turistic, precum şi valorificarea din punct de vedere cultural a unui obiectiv de arhitectură reprezentativ pentru oraş.

Noua funcţiune propusă pentru Sinagoga Ortodoxă Hinech Neorim este aceea de transformare a ei în Muzeu al comunității evreiești. Astfel, va asigura nu numai un plus de expunere a lăcaşului în noul său rol, dar va asigura şi gradul de utilizare şi exploatare cotidiană a imobilului, ferindu-l astfel de abandon şi deci de degradare.

De asemenea, prin funcţiunea nou alocată – Muzeu al comunității evreiești și alte activități muzeale – se  doreşte introducerea monumentului în circuitul turistic, precum şi valorificarea din punct de vedere cultural a unui obiectiv de arhitectură reprezentativ pentru oraş.

Astfel, pentru realizarea acestui obiectiv, Direcția Patrimoniu a propus Consiliului Local aprobarea încheierii unui contract de administrare între Comunitatea Evreilor din Oradea și Municipiul Oradea – Direcția Patrimoniu Imobiliar pentru imobilul mai sus menționat, pe o perioadă de 30 de ani, de a accesa fonduri nerambursabile pentru reabilitarea și reconversia funcțională a  imobilului, urmând ca, după preluarea în administrare, să se ia măsurile legale în vederea clasării imobilului ca monument istoric.

Construcţia Sinagogii Ortodoxe a început în anul 1930, după planurile întocmite de arhitectul Löbl Ferenc încă din 1910. Acesta a fost ultimul templu mozaic ridicat în Oradea. În ciuda dimensiunilor sale mici, sinagoga are farmecul ei. Construită pe un plan rectangular, clădirea este decorată cu patru coloane spiralate, la colţuri. Intrarea centrală este destinată bărbaţilor, fiind încadrată de o parte şi de alta de ferestre ovale. Această sinagogă este unică şi prin faptul că pereţii sunt tip „vapor”, având formă de valuri. Conform ritualului iudaic, femeile intră în sinagogă prin lateral. Sinagoga are 450 de locuri, din care 300 pentru bărbaţi, în naos, şi 150 pentru femei, în balcoanele laterale şi în cel central.