Dezbatere publica privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă si agrement din Oradea
Informatii utile

Dezbatere publica privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă si agrement din Oradea

În data de 21 februarie 2017, ora 16:00, va avea loc în sala mare a Primăriei Oradea dezbaterea publică privind ,,Regulamentul de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă si agrement situate pe domeniul public al Municipiului Oradea, care nu se află în administrarea Municipiului Oradea prin alte entităţi din cadrul Primăriei Oradea sau subordonate Consiliului Local Oradea al Municipiului Oradea, conform Anexei 1A a regulamentului”.

Cei interesați pot trimite sugestii sau propuneri pe adresa de mail: stejeran@yahoo.com sau se pot prezenta la Sala Ghișeelor de la parterul Primăriei Oradea, pentru a depune propuneri în scris.

Până în prezent, pe domeniul public al municipiului Ordadea au fost amenajate 99 de amplasamente ca spații de joacă şi 7 amplasamente ca spații de agrement, în continuare urmând să fie amenajate alte asemenea spații în parcuri, scuaruri  și cvartale de locuit din municipiu.

În scopul asigurării unor măsuri de informare a utilizatorilor spaţiilor de joacă şi agrement, a prevenirii producerii unor defecţiuni, a prevenirii distrugerii/vandalizării echipamentelor cu care acestea sunt dotate şi pentru menținerea unor condiţii optime de utilizare este necesară aprobarea ”Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă şi agrement situate pe domeniul public al Municipiului Oradea, care nu se află în administrarea Municipiului Oradea prin alte entităţi din cadrul Primăriei Oradea sau subordonate Consiliului Local Oradea al Municipiului Oradea”.

Regulamentul propus spre aprobare Consilului local stabileşte atât obligaţiile Municipiului Oradea în calitate de deținător și administrator, cât şi a beneficiarilor (utilizatorilor) spaţiilor de joacă si agrement, amplasate pe domeniul public al municipiului.

Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilităţilor stabilite prin regulament atrage răspunderea materiala și contraventională, după caz, a persoanelor vinovate.

Descarcati de pe linkul de mai jos Regulamentul supus dezbaterii publice: