Continua lucrarile de amenajare la Piata Ferdinand si strada Aurel Lazar din Oradea.
Stiri Oradea

Continua lucrarile de amenajare la Piata Ferdinand si strada Aurel Lazar din Oradea.

În zona centrală a orașului Oradea sunt în desfășurare două proiecte importante: reabilitarea Pieței Ferdinand și pietonalizarea străzii Aurel Lazăr. Ambele vizează îmbunătățirea condițiilor de infrastructură publică urbană și a mobilității populației prin creşterea suprafeţelor pietonale, diminuarea gradului de utilizare a autoturismelor şi reducerea poluării în zona centrală a orașului Oradea.

Stadiul lucrărilor de reabilitare și refacere a scuarurilor în Piața Ferdinand

Contractul de proiectare și execuție al lucrării de  reabilitare și refacere a scuarurilor în Piața Ferdinand a fost atribuit prin licitație deschisă asocierii formată din  S.C GAVELLA COM S.R.L, PORFIDO ED ARTE CONSORZIO STABILE și S.C KAL TRANS S.R.L.

Prețul contractului actualizat conform OUG nr. 114 este de 18.496.047,98 lei + TVA.

Termenul contractual de execuție a lucrărilor este de 18 luni de la emiterea ordinului de începere a acestora, respectiv de la data de 7.05.2019, când au început lucrările.

Procentul estimat de realizare a lucrărilor la această dată, respectiv luna aprilie 2020 este aproximativ 40%.

Până în prezent au fost realizate lucrări de infrastructură şi pavări cu piatră în zona perimetrală Teatrului de Stat după cum urmează: lucrări pregătitoare, terasamente; lucrări la rețele de canalizare menajeră; lucrări la rețele de canalizare pluvială,  lucrări la rețele de alimentare cu apă; lucrări la rețele de energie termică; lucrări la zona pietonală cu piatră; lucrări la zona carosabilă; realizarea instalațiilor de iluminat.

Lucrările care au mai rămas să fie realizate sunt: lucrări de infrastructură zona Iosif Vulcan – Pod Ladislau; finalizarea pavării cu piatră a zonelor pietonale; asfaltarea zonelor carosabile; amenajarea spațiilor verzi; realizarea mobilierului urban; finalizarea instalațiilor de iluminat; realizarea fântânilor; finalizarea sensului giratoriu.

Cheltuielile pentru reabilitarea rețelelor termice sunt încadrate ca și cheltuieli neeligibile în contractul de finanțare conform cerințelor POR 2014-2020.

Proiectul ”Reabilitare și refacere a scuarurilor în Piața Ferdinand – Zona 1” are ca obiectiv prioritar reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, proiectul urmărind următoarele aspecte:

 • desfiinţarea tuturor parcărilor existente în Piaţa Ferdinand;
 • realizarea unei stații de biciclete în sistem self-serving;
 • reconfigurarea scuarului din mijlocul pieţei;
 • redarea către circulaţia pietonală integral a zonei nordice şi nord-estice a pieţei, cuprinsă între limita estică a carosabilului de pa str. Patrioţilor, faţada Mănăstirii Ursulinelor şi clădirea Bazarului.
 • reconfigurarea spaţiului din dreptul străzii Republicii şi din faţa sudică a Bazarului prin extinderea pietonalului şi păstrarea unei fâşii înguste pentru staţii de taximetre.
 • lărgirea de până la 6 m a trotuarului dintre pod şi str. Iosif Vulcan.
 • remodelarea dirijării apelor pluviale pentru noul plan al pieţei (rigole, pante, grilaje și capace de canal).
 • scoaterea tuturor elementelor metalice de scurgere, vizitare, aerisire etc. legate de reţelele de utilităţi şi înlocuirea parţială a lor.
 • restaurarea şi reamenajarea pavajului din jurul fântânii existente.
 • demolarea structurilor de rezistență actuale de pe partea carosabilă, locuri de parcare, trotuare etc., urmată de refacerea acestora în conformitate cu planul de amenajare arhitecturală
 • refacerea tuturor îmbrăcăminţilor rutieri în zona Pieţei Ferdinand prin reasfaltare, inclusiv rigole şi borduri.
 • pavarea cu piatră naturală (porfir, andezit, piatră cubică de diferite sortimente şi nuanţe) a tuturor suprafeţelor destinate circulaţiei pietonale.
 • realizarea unei hidroizolaţii perimetrale de-a lungul fronturilor de clădiri.
 • plantarea unui număr de 30 de arbori de înălţimi medii, a unui număr de 1560 de arbuşti de talie mică, respectiv a unui număr de 2005 de flori anuale și perene în scuaruri.
 • realizarea unui sistem de iluminat pubic nou (stradal şi ambiental), performant şi cu caracteristici luminotehnice la standardele europene, cu stâlpi având un design specific ambientului, de trei categorii (stâlpi de 5,50, 8 şi 10 m înălţime).
 • realizarea unei instalații de supraveghere video.
 • echiparea pieţei cu elemente de mobilier urban noi, durabile, (bănci, coşuri de gunoi, panouri de informare), care satisfac condiţiile de confort, durabilitate, estetică, distribuţie funcţională optimă.
 • realizarea unei fântâni noi, respectiv reabilitarea unei fântâni existente în Piața Ferdinand.
 • modernizarea rețelelor de apă-canal, electrice și de termoficare.
 • se propune reabilitarea reţelei de apă şi a branșamentelor din conductă de polietilenă PE100 SDR 17, PN 10 şi reabilitare reţea de canalizare menajeră cu tub din material plastic (PE,PP, PVC) SN8.
 • modernizarea instalațiilor de termoficare, conductele preizolate amplasate în canalele termice existente, de preferință, după îndepartarea plăcilor de acoperire, în pat de nisip.

Potrivit randarilor venite de la Primaria Oradea, Piata Ferdinand ar trebui sa arate ca in galeria de mai jos

Stadiul lucrărilor de amenajare a străzii Aurel Lazăr

Lucrările de amenajarea și pavare a străzii Aurel Lazăr în vederea transformării acesteia în zonă pietonală sunt în curs de desfășurare. Strada va deveni în cea mai mare parte pietonală, traficul auto urmând să fie permis doar pentru riverani și pentru mașinile de intervenție.

Procentul estimat de realizare a lucrărilor la această dată, respectiv luna aprilie 2020 este aproximativ 20%.

Lucrările se fac în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară: 4, PRIORITATEA DE INVESTIŢII 4e, Apel: POR/406/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință, titlul contractului de finanțare fiind: „Crearea unor trasee pietonale și îmbunătățirea transportului public de persoane în zona centrală a Municipiului Oradea”

Executantul lucrării este  ascocierea formată din  S.C GAVELLA COM S.R.L – lider de asociere, PORFIDO ED ARTE CONSORZIO STABILE – asociat 1,  S.C PROCONSOLUTIONS S.R.L – asociat 2 și S.C IRICONSTRUCT SRL – asociat 3,  având ca subcontractanți pe S.C COFIDO  S.R.L, S.C GLOBAL PROIECT S.R.L, S.C IGNA CONSTRUCT S.R.L,  S.C MECATRON S.R.L   și pe S.C RITMOTEH S.R.L.

Prețul contractului actualizat conform OUG nr. 114 este de 8.803.283,41lei + TVA.

Termenul contractual de execuție a lucrărilor este de 12 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor, respectiv de la data de 24.07.2019.

Lucrările de reabilitarea a străzii Aurel Lazar au ca obiectiv prioritar reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă și se referă la următoarele aspecte: modificarea caracterului străzii din rutier în pietonal și păstrarea celei dintâi doar pentru riverani, implicit renunțarea la parcările de pe parcursul străzii; alocarea de spaţiu pentru pista de biciclete; includerea spațiilor verzi, inexistente în momentul de față, în amenajarea străzii; rezolvarea iluminatului public optim și adecvat zonei; revizuirea rețelelor existente din zonă (alimentare cu apa, canalizare menajera, canalizare pluvială și termoficare) din două raţiuni, una fiind starea acestora și a doua obligativitatea de a se executa modernizarea rețelelor edilitare înainte de refacerea infrastructurii și îmbrăcăminții acesteia, obiectiv principal al investitiei.

Potrivit randarilor venite de la Primaria Oradea, strada Aurel Lazar ar trebui sa arate ca in galeria de mai jos

Suprafata desfăşurată amenajată este de 3.555 mp.

Până în prezent au fost realizate lucrări de infrastructură, respectiv: lucrări pregătitoare, terasamente; lucrări la rețele de canalizare menajeră, lucrări la rețelele de canalizare pluvială; lucrări la rețelele de alimentare cu apă; lucrări la rețelele de energie termică;  lucrări la zona pietonală cu piatră; lucrări la zona carosabilă.

În continuare, urmează să fie realizate și restul lucrărilor, respectiv: lucrări de infrastructură, lucrări de pavare cu piatră a zonelor pietonale și carosabile; asfaltarea zonelor carosabile; amenajarea spațiilor verzi; realizarea mobilierului urban; realizarea instalațiilor de iluminat.

Cheltuielile pentru reabilitarea reţelelor termice sunt încadrate ca și cheltuieli neeligibile în contractul de finanțare conform cerințelor POR 2014-2020.