Constructia Piatetelor Nufarul si Magnoliei in linie dreapta (Galerie foto randari)
Stiri Oradea

Constructia Piatetelor Nufarul si Magnoliei in linie dreapta (Galerie foto randari)

În cadrul ședinței Consiliului Local de vineri, 14.08.2020, au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici ai proiectului privind „Amenajarea zonei pietonale din piața Magnoliei, Municipiul Oradea”, precum şi „Amenajarea zonei pietonale din strada Nufărului, Municipiul Oradea”, investiții care se vor realiza în cadrul proiectului “Mobilitate policentrică în Municipiul Oradea – coridor Magnolia, Cazaban, Nufărului”, finanţarea fiind asigurată din fonduri europene.

Primăria Oradea are în curs de implementare o serie de proiecte care urmăresc extinderea spațiilor pietonale din zona centrală, precum reabilitarea Pieței Ferdinand, pietonalizarea străzilor Aurel Lazăr și Libertății, dar și proiectele privind amenajarea unor piațete de cartier care vor asigura o mobilitate policentrică. Până acum au fost finalizate în zona centrală proiectele privind pietonalizarea zonei malului stâng al Crișului Repede și a străzii Vasile Alecsandri.

Proiectul „Mobilitate policentrică în Municipiul Oradea – coridor Magnolia, Cazaban, Nufărului” are în vedere amenajarea unor piațete de cartier, după cum urmează:  pe suprafața Pieței Magnoliei din Cartierul Rogerius, apoi în zona cuprinsă între Biserica „Sfântul Duh Mângâietorul” – Sala Sporturilor „Antonio Alexe”  – Casa Tineretului şi Calea Alexandru Cazaban – cartierul Ioșia și în cartierul Nufărul, în zona McDonald’s.

Valoarea totală a proiectului este de 35.729.050,99 lei, din care finanțarea nerambursabilă  este  34.604.382,03 lei. Contractul de finanţare a fost semnat în data de 11 iunie 2020. Proiectul va fi realizat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară: 4, Prioritatea de investiţii 4.1, Cod Apel : POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni, de la data semnării contractului de finanțare până la data finalizării implementării proiectului.

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon generate de transportul rutier motorizat în municipiul Oradea prin construirea/modernizarea/extinderea zonelor și traseelor pietonale și a unor trasee pentru biciclişti în zonele centrale ale principalelor cartiere din municipiul Oradea (Nufărul, Ioșia și Rogerius).

Proiectul propune crearea unor zone pietonale care să ofere noi oportunități de deplasare pietonilor, mijloace de conectare la traseele transportului în comun și acces sporit pentru utilizarea pistelor de biciclete existente, la nivelul municipiului Oradea.

Piaţeta Nufărului

Prin reamenajarea Piațetei Nufărului se are în vedere obținerea unui spațiu urban contemporan, accesibil, sigur și prietenos pentru locuitorii orașului. Intervenția propusă urmărește o reconfigurare a pieței pentru a permite accesul facil al pietonilor și al bicicletelor, redarea trotuarelor circulației pietonale, eliminarea pe cât posibil a barierelor arhitecturale, realizarea unui ambient plăcut și contemporan, prin amenajarea spațiilor verzi.

Topografia generală a locului urmează a fi menținută, iar forma spațiilor verzi va fi modificată. Se propune de asemenea refacerea trotuarului asfaltat existent și înlocuirea lui cu dale de granit de trei dimensiuni, precum şi semănarea a 480 mp de gazon nou, din totalul de 2050 mp de spațiu plantat.

Proiectul propune și crearea a 2 spații de joacă, unul având ca strat superior covorul de cauciuc și altul de nisip. În incinta pieței se propun 8 platforme de lemn, cu rol de stat în suprafața cumulată de aprox. 231,4 mp.

Prin proiectul de față sunt prevăzute lucrări de curățare teren, desfaceri și decapări ale straturilor existente precum și desfacerea de fundații jardiniere existente, parapeți, trepte, borduri existente cât și asfalt existent și suprafețe betonate.

Reamenajarea piaţetei de pe strada Nufărului are o valoare totală estimată de 7.620.660,64 lei, fără TVA, durata de execuție fiind 12 luni.

Piaţa Magnoliei

Prin reamenajarea Pieței Magnoliei, se are în vedere obținerea unui spațiu urban contemporan, accesibil, sigur pentru locuitorii orașului. Prin proiect se propune înlocuirea pavajului existent, de tipul dalelor de beton prefabricate cu piatră cubică naturală, din granit, având dimensiunile 10 x 10 x 10 cm.

Pentru unificarea suprafețelor și mărirea pieței la nivelul percepției, se vor înlocui și trotuarele perimetrale pieței, realizate din asfalt, cu același tip de dalaj, ca cel interior pieței, astfel rezultând o suprafață nouă dalată de aprox. 4635 mp cu dale de granit.

De reţinut că toţi arborii existenţi vor fi păstraţi, executantul lucrării având obligaţia să-i inventarieze şi să-i protejeze pe durata lucrărilor. De asemenea, în zona centrală a pieţei se vor planta 24 de arbori noi, pe întreaga suprafaţă a pieţei urmând să fie plantaţi în total 105 arbori şi 580 de arbuşti.

În interiorul pieţei se propune amenajarea unui ansamblu având două locuri de joacă cu strat din covor de cauciuc (tartan) de 162 mp şi două locuri cu nisip, precum şi echipamente de joacă.

De asemenea, piaţa va fi dotată cu o fântână arteziană, amplasată în partea dreaptă a pieţei, care va funcţiona cu recircularea apei. De menţionat că sculptura existentă va fi păstrată.

Reamenajarea Pieţei Magnoliei are o valoare estimată de 12.215.630,37 lei, fără TVA, cu o durată de execuție de 18 luni.

În urma votului din Consiliul Local, urmează pregătirea documentației necesare pornirii procesului de achiziție publică a lucrărilor.

Ne găsiți și pe Google News