Compania de Apa Oradea scumpeste apa potabila, incepand cu 1 august
Informatii utile

Compania de Apa Oradea scumpeste apa potabila, incepand cu 1 august

SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA anunţă intenţia de majorare, începând cu data de    01 august 2018, a preţului la apă, conform prevederilor Contractului de delegare de gestiune nr.1/19666/11.09.2009, modificat şi completat prin Actele adiţionale subsecvente, astfel:

 

Serviciul public de alimentare cu apă

TARIF ACTUAL

Lei/mc

TARIF PROPUS

Lei/mc

fără TVA

cu TVA

fără  TVA

cu TVA

APĂ POTABILĂ – Produsă, transportată şi distribuită pe întraga arie de operare

3,20

3,49

3,30

3,60

Majorarea vine dupa ce, in luna iulie, Compania de Apa Oradea a majorat tariful si la Canalizare epurare –  ape uzate menajere