Compania de Apa Oradea va scumpi tariful la canalizare epurare – ape uzate menajere
Informatii utile

Compania de Apa Oradea va scumpi tariful la canalizare epurare – ape uzate menajere

SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA anunţă intenţia de majorare, începând cu data de    01 iulie 2018, a tarifului de canal-epurare, conform prevederilor Contractului de delegare de gestiune nr.1/19666/11.09.2009, modificat şi completat prin Actele adiţionale subsecvente, astfel: 

Canalizare epurare –  ape uzate menajere – Pentru întreaga arie de operare

  • Tarif actual: 2,14 lei (TVA inclus)
  • Tarif propus: 2,37 lei (TVA inclus)