CJ Bihor a obtinut finantare europeana pentru conservarea biodiversitatii Muntelui Ses (Muntii Plopisului)
Stiri Bihor

CJ Bihor a obtinut finantare europeana pentru conservarea biodiversitatii Muntelui Ses (Muntii Plopisului)

Consiliul Judetean Bihor anunta ca ieri, 14 iulie, a semnat contractul de finanțare cu fonduri europene pentru proiectul „Implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI00322 Muntele Șes”.  

Investiția se realizează în cadrul unui parteneriat dintre Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) – ca lider de proiect, Consiliul Județean Bihor și primăriile Aușeu și Șinteu.

Obiectivul general al proiectului este „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii în situl Natura 2000 ROSCI00322 Muntele Șes, prin implementarea măsurilor active de conservare și a măsurilor specifice prevăzute în Planul de Management al sitului”.

Scopul proiectului este acela de a menține și/sau a îmbunătăți starea de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor de interes comunitar, prin implementarea măsurilor generale și specifice, prevăzute în Planul de management al sitului, de a întări capacitatea administrativă a custodelui sitului.

În Șinteu se va construi un centru de management, cercetare și educație ecologică, iar în comuna Aușeu va fi amenajată o zonă pentru activități antropice în afara sitului pentru conservarea habitatelor și speciilor (pistă off-road).

Proiectul va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020, iar perioada de implementare este până la 31.12. 2023. Valoarea contractului de finanțare este 9.437.417,19 lei, cu TVA, și este 100% nerambursabil.

Procedura de achiziție a lucrărilor de la Aușeu și Șinteu este în derulare, termenul pentru deschiderea ofertelor fiind în 24 iulie.

Despre Muntele Ses

Muntele Ses face parte din grupa Munților Apuseni aparținând de lanțul muntos al Carpaților Occidentali. Cel mai înalt vârf este Vârful Măgura Mare, cu 918 m. Altitudinal, situl se desfasoara intre cca. 150 m si 918 m, incadrandu-se in categoria muntilor josi si a dealurilor. Predomina versantii, dar apar si vai adanci, reci si umede, precum si culmi largi, ondulate si platouri. In ceea ce priveste geologia zonei, substratul este reprezentat preponderent de roci metamorfice – micasisturi biotice, gnaise, amfibolite, paragnaise – si sedimentare – sisturi argiloase cafenii, marno-calcare, conglomerate, calcare dolomitice. Climatul este temperat continental, moderat, cu circulatia maselor de aer dinspre vest si nord-vest. Din punct de vedere fitoclimatic, situl se situeaza in etajul nemoral al padurilor de foiase ( cu fagete montane, premontane si colinare, precum si paduri de gorun si amstec de gorun cu alte specii de stejar). Conform cercetarilor efectuate de G. Coldea (1972), pe teritoriul Muntelui Ses au fost identificati peste 700 de fitotaxoni, fiind singurul loc din tara cunoscut pentru specia Ophris sphaegodes si singurul loc cunoscut din Transilvania pentru specia Ophris aestrifera. Au fost identificate 26 specii de orhidee. Au fost identificate 48 de asociatii vegetale.

Muntele Ses

Ne găsiți și pe Google News