Care este starea procesului de reabilitare a retelelor termice din Oradea
Informatii utile

Care este starea procesului de reabilitare a retelelor termice din Oradea

Viceprimarul Mircea Mălan a sustinut, azi 15 iunie 2017, o conferinta de presa, in teren, cu privire la derularea procesului de reabilitare a retelelor termice din Oradea – etapa II. Va rezentam mai jos, situatia lucrarilor de reabilitate in retelele de termoficare

Lucrările de reabilitare a rețelei de termoficare sunt derulate în cadrul Proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – Etapa II”, sursa de finanțare fiind Programul Operaţional Infrastructură Mare, Axa 7 “Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate”.

Oradea este singurul dintre orașele selectate care are un contract de execuție încheiat și care execută lucrări de reabilitare termică. Astfel, anul trecut s-au reabilitat 5,7 km din totalul de 20,28 km de rețea, rămânând pentru acest an 15 km. Le mulțumesc orădenilor pentru răbdarea de care au dat dovadă și le cer scuze pentru disconfortul pe care încă îl creează aceste lucrări, prin întreruperile de apă sau apa murdară. La finalul acestor lucrări, aceste deranjamente vor dispărea. Cel mai important scop al acestui proiect este tocmai de a reduce pierderile de apă, de a îmbunătăți transportul agentului termic, de a reduce emisiile de poluanți ca urmare a reducerii cantității de combustibil folosit, dar și de a reduce cheltuielile de mentenanță și întreținere”, a spus viceprimarul Mircea Mălan.

Obiectivele specifice ale proiectului propus sunt:

 • Reducerea pierderilor de energie termică în rețeaua de transport, asigurându-se astfel creșterea eficienței energetice în întregul sistem;
 • Îmbunătățirea parametrilor tehnici de transport a energiei termice și reducerea costurilor globale de mentenanță și reparații;
 • Îmbunătățirea siguranței și calității căldurii și apei calde furnizate consumatorilor casnici și non-casnici;
 • Reducerea emisiilor de CO2 și alți poluanți (NOx, SO2, Pulberi) care urmare a reducerii cantității de combustibil folosit (reducerea cantității de combustibil reprezintă un efect al reducerii de pierderi de ET, astfel că acest obiectiv se plasează în plan secundar față de celelalte mai sus menționate)

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 118,8 mil lei (TVA inclus).

Citeste si: Inca o finantare europeana pentru Oradea. Va continua procesul de reabilitare a sistemului de termoficare

În urma derulării procedurilor de achiziție publică, contractul de lucrări a fost adjudecat și semnat în noiembrie 2015 (contract nr. 293118/12.11.2015), antreprenor: Asocierea SC Energomontaj SA sucursala Timișoara – SC Elsaco Electronic SRL – SC Isoplus Romania SRL – SC ISPE SA.

Lucrările vizează reabilitarea a 20,28 km de rețea primară de termoficare, și constau în înlocuirea conductelor existente cu conducte noi în sistem preizolat, montate în majoritate direct în pământ pe un strat de nisip dar şi aerian pe stâlpii de beton existenți, urmărindu-se reducerea pierderilor de căldură din conducte; instalarea de vane noi de secționare (cu acționare electrică sau manuală) în cămine de vane noi sau reabilitate; instalarea unui sistem de semnalizare și alarmare a spargerii conductelor; readucerea terenului afectat de lucrări la starea inițială. 

Din punct de vedere al personalului de execuție aflat în șantier la această dată, în cele 14 locații aflate în execuție, acesta de prezintă astfel:

 • Sudori – 23
 • Lăcătuși – 53
 • Lucrători de construcții – 45
 • Mecanici utilaje -31
 • Șoferi – 26
 • Izolatori – 3
 • Ingineri/maiștri – 18

Un total de 57 de utilaje se găsesc în șantier, după cum urmează: 10 excavatoare, 9 buldoexcavatoare, 26 camioane și basculante, 8 macarale, 2 încărcătoare telescopice, 2 bobcat.

La data de 15.06.2017 se lucrează în șantier, pe mai multe obiecte, după cum urmează,
 • Obiect 2.1 – str Dunărea – lungime totală tronson: ~1085 m, săpătura executată pe o lungime de aproximativ 420 m, lungime conductă montată 48 m. Se continuă montajul, scoaterea țevilor vechi și curățirea șantului.
 • Obiect 2.2 – Str. Republicii – Bd Magheru – lungime totală tronson: ~1650 m, săpătura executată pe o lungime de aproximativ 150 m. Lucrările sunt stopate pentru 24 de ore din cauza inundării traseului cu apă provenită dintr-o magistrală de apă spartă.
 • Obiect 2.3 – Str. Barierei – lungime totală tronson aerian: ~1380 m, lungime conductă montată 228 m.
 • Obiect 3 – Str. Averescu – lungime totală tronson: ~100 m, săpătura executată pe o lungime de aproximativ 97 m, lungime conductă montată 97 m.
 • Obiect 4.1 – Str. Eforiei, C-tin Noica – lungime totală tronson: ~1480 m, săpătura executată pe o lungime de aproximativ 50 m. Lucrări demarate in data de 14.06; în 16.06 se va începe realizarea unui cămin subteran în str. Noica.
 • Obiect 4.2 – Str. Peței – Ogorului – lungime totală tronson aerian: ~1700 m, lungime conductă montată 330 m. Traseu aerian se confectioneaza subansamble.
 • Obiect 6.1 – Incinta CET – Magistrala Oraș – lungime totală tronson aerian: ~1532 m, lungime conductă montată 180 m.
 • Obiect 6.2 – str Uzinelor – lungime totală tronson aerian: ~743 m. Conducta veche este tăiată pentru dezafectare pe o lungime de 200m.
 • Obiect 7 – Str. T. Vladimirescu – lungime totală tronson: ~495 m, săpătura executată pe o lungime de aproximativ 190 m, fără desfacerea canalului termic, operațiune care se va efectua după golirea rețelei estimată în 20.06.
 • Obiect 9 – Bd. Decebal – lungime totală tronson: ~450 m. Se executa pe data de 15.06.2017 sondaje pentru descoperirea traseului; Sapaturile incep din data de 23.06.
 • Obiect 11.2 – Str. Horia – lungime totală tronson: ~720 m, săpătura executată pe o lungime de aproximativ 220 m, lungime conductă montată 48 m.
 • Obiect 11.3 – Str.Sextil Pușcariu – lungime totală tronson: ~984 m, săpătura executată pe o lungime de aproximativ 30 m.
 • Obiect 12 – Str. M. Viteazu – lungime totală tronson: ~735 m, săpătura executată pe o lungime de aproximativ 101 m, lungime conductă montată 101 m.
 • Obiect 15 – Str. Leonardo Da Vinci – lungime totală tronson: ~943 m, săpătura executată pe o lungime de aproximativ 200 m
 • Obiect 17 – Str. A. Andrițoiu – lungime totală tronson: ~282 m, săpătura executată pe o lungime de aproximativ 67 m, lungime conductă montată 22 m.
 • Obiect 18 – Str. Oneștilor – lungime totală tronson: ~1120 m. Sunt în execuție realizarea de provizorate, montajul propriuzis al rețelei noi va începe după 23.06.

În decursul anului 2016 în cadrul contractului de reabilitare rețele de termoficare, au fost înlocuite tronsoane de conducte aflate pe amplasamentul următoarelor străzi:

 • Obiect 2 – tronson 1: Piața Creangă – Menumorut – Mihai Eminescu
 • Obiect 2 – tronson 2: Gen  Magheru – Ghe. Doja – B. Șt. Delavrancea
 • Obiect 2 – tronson 3: Aleea Ștrandului – Codrilor
 • Obiect 4: Depozitului – Piața Nucetului – Țiglarilor – Eforiei – Constantin Noica
 • Obiect 6: incinta CET
 • Obiect 8: Tudor Vladimirescu
 • Obiect 10: W. Shakespeare – Pod Decebal
 • Obiect 12: Al. Vlahuță – Sucevei – M. Viteazu
 • Obiect 16: Mal Pețea – Prieteniei
 • Obiect 17: Al. Andrițoiu
 • Obiect 21: Aviatorilor – Aleea Călinului – H. Ibsen – Buzăului

Lungimea totală a tronsoanelor înlocuite până acum este de aproximativ 5,7 km, după cum urmează:

 • Obiect 2 – tronson 1 – 630 ml
 • Obiect 2 – tronson 2 – 99 ml
 • Obiect 2 – tronson 3 – 508 ml
 • Obiect 4 – tronson 1 – 1135 ml
 • Obiect 6 – tronson 1 – 355 ml (1 fir din retur)
 • Obiect 8 – tronson 1 – 640 ml
 • Obiect 10 – tronson 1 – 465 ml
 • Obiect 12 – tronson 1 – 642 ml
 • Obiect 16 – tronson 1 – 570 ml
 • Obiect 21 – tronson 1 – 694 ml
loading...