Camera Deputatilor a adoptat legea care schimba durata platii amenzilor de la 48 de ore la 15 zile
National

Camera Deputatilor a adoptat legea care schimba durata platii amenzilor de la 48 de ore la 15 zile

Parlamentarii au a votat miercuri, 27 iunie, în şedinţa de vot final a Camerei Deputaţilor, pentru adoptarea proiectului de Lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale.

Acest act normativ, care prevede, în sistem pilot, posibilitatea ca șoferii să plătească amenzile în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, față de 48 de ore, cum prevedea legislația anterioară. Potrivit noii legi, agentul constatator va specifica această posibilitate în procesul verbal.

          De asemenea, legea instituie un mecanism simplificat de evidență și comunicare în material a amenzilor, în măsură să furnizeze în timp real datele despre creanțele datorate și plățile efectuate. În acest sens, s-a stabilit crearea unui tip de proces-verbal care cuprinde anumite date standardizate, respectiv o serie de evidență unică, codul de identificare fiscală a emitentului, care să poată fi utilizate pentru evidența, identificarea și monitorizarea aplicării sancțiunilor, precum și crearea unui cont unic deschis la Trezoreria Statului, destinat exclusiv acestui scop. Pentru suplețea sistemului, s-a instituit și titlul de creanță electronică, care cuprinde datele din procesul-verbal, precum și sistemul informatic de gestionare a titlurilor de creanță electronice. Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice în conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetele localităților în care contravenientul îşi are domiciliul

      Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu:
  • data şi locul unde este încheiat;
  • numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator;
  • numele, prenumele, domiciliul şi codul numeric personal ale contravenientului, descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor  pagube  pricinuite; 
  • indicarea  actului  normativ  prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie;
  • posibilitatea achitării, în termen de 15 zile  de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ;
  • termenul de exercitare a căii de atac şi instanţa la care se depune plângerea.

Lipsa uneia dintre menţiunile privind numele şi prenumele agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului,  codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod iar, în cazul persoanei juridice, lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu.

loading...